Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank – Chi nhánh Xuân Mai, Hà Tây ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đơn vị có tài sản đấu giá: Agribank – Chi nhánh Xuân Mai, Hà Tây;

Địa chỉ: Tổ 5, khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Đơn vị đấu giá: Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Địa chỉ: Số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

1. Tài sản đấu giá, Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản thứ 1(HĐ 79): Giấy chứng nhận QSDĐ số AO 978537; diện tích 42,5 m2 đất ở, thửa đất số 92A, tờ bản đồ 43, số vào sổ cấp GCN 01829 do UBND huyện Chương Mỹ cấp cho bà Phan Thị Hoàng Lan ngày 28/5/2009. Tài sản gắn liền với đất: Cửa hàng 1 tầng bê tông cốt thép. Tài sản thế chấp tại Agribank CN Xuân Mai để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Khu Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.1.1. Giá khởi điểm: 1.509.000.000 đồng

  1.1.2. Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng

  1.1.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.2. Tài sản thứ 2 (HĐ 80): Giấy chứng nhận QSDĐ số AO 040141, diện tích 159,2 m2 trong đó 100 m2 đất ở và 59,2 m2đất vườn, thửa đất số 36, tờ bản đồ số 45; Số vào sổ cấp GCN 01679, do UBND huyện Chương Mỹ cấp cho hộ ông Phan Quốc Tuấn và bà Nguyễn Thị Minh ngày 26/12/2008. Tài sản gắn liền với đất: Cửa hàng kinh doanh. Tài sản thế chấp tại Agribank Xuân Mai để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Khu phố, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.2.1. Giá khởi điểm: 2.019.000.0000 đồng

1.2.2. Khoản tiền đặt trước: 110.000.000 đồng

  1.2.3. Bước giá: 12.000.000 đồng

1.3. Tài sản thứ 3 (HĐ81): Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 515373, diện tích 177,2 m2 đất ở tại đô thị, thửa đất số 54, tờ bản đồ số 44; Số vào sổ cấp GCN 00429, do UBND huyện Chương Mỹ cấp cho ông Nguyễn Đức Thuận và bà Nguyễn Thuỳ Liên ngày 10/6/2011. Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản thế chấp tại Agribank Xuân Mai để cho công ty cổ phần Châu Chi Nam vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Khu Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

  1.3.1. Giá khởi điểm: 900.000.0000 đồng

1.3.2. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng

1.3.3. Bước giá: 9.000.000 đồng

1.4. Tài sản thứ 4 (HĐ84): Gồm 2 giấy chứng nhận QSDĐ

1.4.1. Giấy chứng nhận QSDĐ số U 449964 diện tích 289 m2 đất ở, thửa đất số: 990A, tờ bản đồ số 1; Số vào sổ cấp GCN 01063/QSDĐ/453/QĐ-UB, do UBND huyện Chương Mỹ cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Hà ngày 29/4/2004

1.4.2. Giấy chứng nhận QSDĐ số U 449958 diện tích 156 m2 đất, thửa đất số: 990, tờ bản đồ số 1; Số vào sổ cấp GCN 01057 QSDĐ/456/QĐ -UB, do UBND huyện Chương Mỹ cấp cho hộ ông Nguyễn Hữu Khoát ngày 29/4/2004

1.4.3. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở, nhà xưởng, kho lò sấy và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại Agribank Xuân Mai để cho Công ty TNHH mây tre xuất khẩu Thái Hà vay vốn

Địa chỉ thửa đất: Thôn Phù Yên, Xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.4.4. Giá khởi điểm: 5.229.000.0000 đồng

1.4.5. Tiền đặt trước: 270.000.000 đồng

1.4.6. Bước giá: 15.000.000 đồng

1.5. Tài sản thứ 5(HĐ86): Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 547603, diện tích 102 m2 trong đó đất ở 90 m2, đất trồng cây lâu năm 12 m2, thửa đất số 395, tờ bản đồ số 3; Số vào sổ cấp GCN 01130, do UBND huyện Chương Mỹ cấp cho bà Nguyễn Thị Tuệ ngày 05/12/2011. Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản thế chấp tại Agribank Xuân Mai để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Xuân Trung, xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.5.1. Giá khởi điểm: 500.000.0000 đồng

1.5.2. Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng

1.5.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

1.6. Tài sản thứ 6(HĐ96): Giấy chứng nhận QSDĐ số S 170372, diện tích 2.465 m2 trong đó 220 m2 đất ở và 1.360 m2, 885 m2 đất vườn, thửa đất số: 29, tờ bản đồ số 48; Số vào sổ cấp GCN 00215, do UBND huyện Chương Mỹ cấp cho hộ ông Bùi Văn Tuyên ngày 28/11/2001. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 ( 2 cái) và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại Agribank CN Xuân Mai, Hà Tây để cho ông Bùi Văn Truyền vay vốn

Địa chỉ thửa đất: Thôn Đông Tiến, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.6.1. Giá khởi điểm: 2.007.000.0000 đồng

  1.6.2. Tiền đặt trước: 110.000.000 đồng

  1.6.3. Bước giá: 12.000.000 đồng

1.7. Tài sản thứ 7 (HĐ97): Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 465305, diện tích 160 m2 đất ở tại nông thôn, thửa đất số: Lô số 03; Số vào sổ cấp GCN 00307, do UBND huyện Chương Mỹ cấp cho hộ ông Phạm Văn Sang và bà Đỗ Thị Quý ngày 06/02/2012. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4. Tài sản thế chấp tại Agribank Xuân Mai để vay vốn

Địa chỉ thửa đất: Thôn Đồi 3, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

  1.7.1. Giá khởi điểm: 1.005.000.0000 đồng

1.7.2. Tiền đặt trước: 55.000.000 đồng

1.7.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.8. Tài sản thứ 8 (HĐ99): Giấy chứng nhận QSDĐ số U 268467 diện tích 995 m2 trong đó 976 m2 đất ở và 19 m2 đất nằm trong qui hoạch, thửa đất số: 52, tờ bản đồ số 6; Số vào sổ cấp GCN 00374, do UBND huyện Chương Mỹ cấp cho hộ ông Võ Lụa ngày 02/04/2002. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 3, nhà xưởng, nhà kho và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại Agribank Xuân Mai để cho ông Võ Hồng Thắng vay vốn

Địa chỉ thửa đất: Thôn Trung Hoàng, Xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

  1.8.1. Giá khởi điểm: 4.009.000.0000 đồng

  1.8.2. Tiền đặt trước: 210.000.000 đồng

  1.8.3. Bước giá: 14.000.000 đồng

2. Điều kiện, tiền hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

  2.1. Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: (K1-Đ38-Luật đấu giá 2016).

“Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá”. Và những người không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá 2016;

2.2. Tiền hồ sơ: 100000 đ/bộ

2.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro hoặc trụ sở Agribank chi nhánh Xuân Mai Hà Tây, theo thời gian quy định tại mục 3 thông báo này;

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm việc trong giờ hành chính)

3.1. Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký: Từ ngày thông báo đến 02/11/2017 tại trụ sở Cty hoặc Agribank CN Xuân Mai.

3.2. Tổ chức đi xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem tài sản hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank Xuân Mai vào lúc 8h30 từ ngày 31/10/2017 đến ngày 02/11/2017 để đi xem thực tế tài sản;

3.3. Nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 03/11/2017 tại trụ sở Công ty Landpro.

3.4.Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến cuộc BĐG được tổ chức vào 13h30 Ngày 04/11/2017 (Thứ 7). Tại hội trường Agribank CN Xuân Mai, Hà Tây

3.5. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá tăng lên;

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Điện thoại: 0983.272.818.

+ Agribank – Xuân Mai, Hà Tây; Điện thoại: 0904.204.113