Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây

Sổ 6, khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Đơn vị bán đấu giá: Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Địa chỉ: Số 6, ngõ 595 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

1. Tài sản bán đấu giá, Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước.

1.1/. Tài sản thứ 1(HĐ57): Giấy chứng nhận QSDĐ số AM 618914, diện tích 237 m2 đất ở, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 26/5/2008, cho bà Trần Thị Hải. Tài sản trên đất; (Đất trống)

+ Địa chỉ thửa đất: Khu Đồng Sàng, thôn Đồng Ké, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

1.1.1/. Giá khởi điểm: 948.000.000 đồng

1.1.2/. Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng

1.1.3/. Bước giá: 200.000 đ

1.2/. Tài sản thứ 2 (HĐ 58): Giấy chứng nhận QSDĐ số S 088809, diện tích 255 m2 đất ở, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 28/12/2001, cho hộ ông Đặng Đình Tỉnh. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 2 tầng, nhà cấp 4 mái ngói, mái tôn, sân gạch đỏ

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Đồng Du, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ TP. Hà Nội

1.2.1/. Giá khởi điểm: 204.000.000 đồng

1.2.2/. Khoản tiền đặt trước: 25.000.000 đồng

1.2.3/. Bước giá: 200.000 đồng

1.3/. Tài sản thứ 3 (HĐ59): Giấy chứng nhận QSDĐ số U 436342, diện tích 189 m2 đất ở, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 09/9/2002, cho hộ bà Lê Thị Lá. Tài sản trên đất là nhà 2 tầng, nhà cấp 4 mái ngói, nhà cấp 4 mái proximang

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Lý Nhân, xã Hoà Chính, huyện Chương Mỹ- Hà Nội).

1.1.1/. Giá khởi điểm: 200.340.000 đồng

1.1.2/. Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng

1.1.3/. Bước giá: 200.000 đ

1.4/. Tài sản thứ 4(HĐ60): Giấy chứng nhận QSDĐ số U 455911, diện tích 607 m2 đất ở và đất vườn, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 28/12/2011, cho hộ ông Nguyễn Văn Thà. Tài sản trên đất là Nhà mái bằng 1 tầng, nhà mái ngói, công trình phụ;

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Lợi Hà 8, xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ- Hà Nội).

1.1.1/. Giá khởi điểm: 329.399.000 đồng

1.1.2/. Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng

1.1.3/. Bước giá: 200.000 đ

1.5/. Tài sản thứ 5(HĐ61): Giấy chứng nhận QSDĐ số BG 554276, diện tích 792 m2 đất ở và đất trồng cây lâu năm, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 13/9/2011, cho ông Cao Văn Xuyên và bà Lại Thị Huệ. Tài sản trên đất là Nhà mái bằng 1 tầng, nhà mái ngói, công trình phụ;

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Hạ Dục, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, tp Hà Nội

1.1.1/. Giá khởi điểm: 230.280.000 đồng

1.1.2/. Tiền đặt trước: 25.000.000 đồng

1.1.3/. Bước giá: 200.000 đ

1.6/. Tài sản thứ 6(HĐ62): Giấy chứng nhận QSDĐ số BG 519646, diện tích 295,2 m2 đất ở và đất trồng cây lâu năm, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 05/7/2011, cho ông Nguyễn Văn Dụng và bà Nguyễn Thị Nga. Tài sản trên đất là nhà cấp 4 mái ngói diện tích xây dựng khoảng 88,5 m2,

+ Địa chỉ thửa đất: Khu Đồng Sàng, thôn Đồng Ké, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

1.1.1/. Giá khởi điểm: 231.042.000 đồng

1.1.2/. Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng

1.1.3/. Bước giá: 200.000 đ

1.7/. Tài sản thứ 7(HĐ63): Giấy chứng nhận QSDĐ số AP 440488, diện tích 426 m2 đất ở, vườn và hành lang lưu không, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 10/12/2009, cho ông Vũ Văn Liệu và bà Đinh Thị Hoan. Tài sản trên đất là nhà ở 3 tầng mái ngói;

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Phụ Chính, xã Hoà Chính, huyện Chương Mỹ, tp Hà Nội

1.1.1/. Giá khởi điểm: 520.701.000 đồng

1.1.2/. Tiền đặt trước: 55.000.000 đồng

1.1.3/. Bước giá: 200.000 đ

1.8/. Tài sản thứ 8(HĐ64): Giấy chứng nhận QSDĐ số 843395, diện tích 220 m2 đất ở và đất trồng cây lâu năm khác, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 25/10/2010, cho ông Đặng Văn Giai và bà Nguyễn Thị Nhiên. Tài sản trên đất là nhà ở cấp 4 diện tích xây dựng khoảng 55,8 m2 và khu công trình phụ;

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Hoà Xá, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội

1.1.1/. Giá khởi điểm: 281.500.000 đồng

1.1.2/. Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng

1.1.3/. Bước giá: 200.000 đ

1.9/. Tài sản thứ 9(HĐ68): Giấy chứng nhận QSDĐ số BI 485471; diện tích 229,8 m2 Đất ở. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 0718 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 26/4/2012, cho ông Đỗ Văn Khải. Tài sản trên đất là nhà ở cấp 4 mái tôn, diện tích xây dựng khoảng 229 m2 và khu công trình phụ;

+ Địa chỉ thửa đất: Nhà ở cấp 4 mái tôn, diện tích xây dựng khoảng 229 m2 và khu công trình phụ;

1.1.1/. Giá khởi điểm: 3.142.868.000 đồng

1.1.2/. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng

1.1.3/. Bước giá: 500.000 đ

1.10/. Tài sản thứ 10(HĐ73): Giấy chứng nhận QSDĐ số 467549; diện tích 153,1 m2 Đất ở đô thị. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 00752 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 18/3/2013, cho ông Nguyễn Văn Thuấn và bà Vũ Thị Yến. Tài sản trên đất là nhà ở 6 tầng bê tông cốt thép, diện tích xây dựng khoảng 1.050 m2 và khu công trình phụ;

+ Địa chỉ thửa đất: Khu Xuân hà, thị trấn Xuân mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

1.1.1/. Giá khởi điểm: 7.600.000.000 đồng

1.1.2/. Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng

1.1.3/. Bước giá: 500.000 đ

1.11/. Tài sản thứ 11(HĐ74): Giấy chứng nhận QSDĐ số830524; diện tích 345,4 m2 trong đó có 200 m2 đất ở đô thị và 145,4 m2 đất vườn thời hạn sử dụng đến tháng 10/2043. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 00362 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 27/4/2011, cho ông Nguyễn Văn Thuấn và bà Vũ Thị Yến. Tài sản trên đất là Nhà ở 4 tầng bê tông cốt thép, diện tích xây dựng khoảng 700 m2 và khu công trình phụ;

+ Địa chỉ thửa đất: Tổ 2 khu Tân Xuân, thị trấn Xuân mai, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

1.1.1/. Giá khởi điểm: 7.600.000.000 đồng

1.1.2/. Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng

1.1.3/. Bước giá: 500.000 đ

1.12/. Tài sản thứ 12(HĐ75):

1.1.1/. Tài sản trên đất.

+ Toàn bộ công trình trên đất; Hệ thống dịch vụ bán xăng dầu, và nhà làm việc, bồn chứa xăng, sân đỗ xe… tổng diện tích xây dựng khoảng 400 m2

1.1.2/. Thửa đất được quyền sử dụng tọa lạc tại.

+ Giấy chứng nhận QSDĐ số AE 395827 diện tích 400m2 do UBND huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cấp cho Công ty TNHH xây dựng & thương mại Minh Hải theo QĐ cho thuê đất số: 1823/QĐ-UBND ngày 26/10/2006 của UBND tỉnh Hà Tây, nay là thành phố Hà Nội;

+ Mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

+ Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn sử dụng đất hết ngày 20/12/2043;

+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất, Trả tiền thuê đất hàng năm

+ Địa chỉ thửa đất: Thị trấn Xuân mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

1.1.1/. Giá khởi điểm: 5.000.000.000đồng

1.1.2/. Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng

1.1.3/. Bước giá: 500.000 đ

2. Điều kiện, tiền hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

2.1/. Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: (K1-Đ38-Luật đấu giá 2016).

“Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá”. Và những người không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá 2016;

2.2/. Tiền hồ sơ: 100000 đ/bộ

2.3/. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro hoặc trụ sở Agribank chi nhánh Chương Mỹ Hà Tây, theo thời gian quy định tại mục 3 thông báo này;

3. Kế hoạch tổ chức bán đấu giá. (Trong giờ hành chính các ngày làm việc).

3.1/. Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký: Từ ngày thông báo đến 16/8/2017 tại trụ sở Cty hoặc Agribank CN huyện Chương Mỹ.

3.2/. Tổ chức đi xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem tài sản hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ vào lúc 8h30 từ ngày 13/8/2017 đến ngày 15/8/2017 để đi xem thực tế tài sản;

3.3/. Nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 16/8/2017 tại Trụ sở Công ty Landpro.

3.4Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: Dự kiến cuộc BĐG được tổ chức vào 13h30 Ngày 19/8/2017 (Thứ 7). Tại hội trường Agribank CN huyện Chương Mỹ;

3.5/. Hình thức bán đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín 1 vòng, theo phương thức trả giá tăng lên;

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Điện thoại: 0983.272.818.

+ Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây; Điện thoại: 0913.288.966.