Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội và BQLDA ĐTXD huyện Chương Mỹ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu sân kho trong, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tài sản bán đấu giá: Gồm 03 thửa đất, có tổng diện tích 350,5m2.

2. Giá khởi điểm: 2.720.000 đ/m2.

3. Bước giá: 100.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 15.000.000 đ/01 thửa đất. Phí tham gia đấu giá: 200.000 đ/1 thửa đất.

4. Thời gian tham khảo hồ sơ, nộp hồ sơ, phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước, thăm thực địa, tổ chức bán đấu giá (trong giờ hành chính):

- Thời gian tham khảo hồ sơ: Từ ngày 07/7/2017 đến 11 giờ 30 phút ngày 02/8/2017.

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 07/7/2017 đến 11 giờ 30 phút ngày 09/8/2017.

- Thời gian nộp tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá: Từ ngày 07/8/2017 đến 11 giờ 30 phút ngày 09/8/2017.

- Thời gian thăm thực địa: Ngày 09/8/2017.

- Thời gian bán đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 11/8/2017 (Thứ Sáu). Tại Hội trường UBND xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

5. Chi tiết xin liên hệ:

- Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Chương Mỹ. Di động: 0982.569.512 - 0986.287.507.

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản: Số 2, Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Điện thoại: 02433.553.358./.