Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. Tài sản bán đấu giá:

1. Gồm 10 thửa đất, có tổng diện tích 657,9m2. Giá khởi điểm: 2.100.000 đ/m2 tại thôn Trại Trung, xã Hoàng Diệu.

2. Gồm 27 thửa đất, có tổng diện tích 2.221,8m2. Giá khởi điểm: 1.900.000 đ/m2 tại thôn Trại Trung, xã Hoàng Diệu (Khu cạnh Nhà văn hóa thôn An Vọng, xã Hoàng Diệu).

II. Thời gian tham khảo hồ sơ, nộp hồ sơ, phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước, thăm thực địa, tổ chức bán đấu giá (Trong giờ hành chính):

- Thời gian tham khảo hồ sơ: Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 19/7/2017;

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 19/7/2017;

- Thời gian nộp tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá: Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 19/7/2017;

- Thời gian thăm thực địa: Ngày 19/7/2017;

- Thời gian bán đấu giá: Ngày 21/7/2017. Tại Hội trường UBND xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

III. Chi tiết xin liên hệ:

Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Chương Mỹ, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội/ Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản - Sở tư pháp Hà Nội.

Di động: 0982.569.512.