Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản do Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát việc bán đấu giá quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát việc bán đấu giá

2. Đơn vị thực hiện việc bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

3. Tổng số tài sản bán đấu giá: 127 lô

Địa chỉ đất đấu giá: Khu quy hoạch xây dựng chi tiết khu dân cư đường tỉnh lộ 663 khu vực 1 vị trí 2, làng Iắt, xã Ia Bòong, huyện Chư Prông. Khu quy hoạch xây dựng chi tiết khu dân cư dọc tỉnh lộ 663, thôn Ninh Hòa, xã Ia Bòong, huyện Chư Prông. Khu quy hoạch chi tiết xây dựng chợ xã Ia Lâu huyện Chư Prông

Tổng diện tích: 31.343 m2 (kèm theo danh sách chi tiết).

Nguồn gốc:

Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

Hình thức giao đất: Giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng : lâu dài.

4. Thời gian và địa điểm xem tài sản bán đấu giá Kể từ ngày ra Thông báo đến 11 giờ 00 phút ngày 25/06/2018 (trong giờ hành chính), xem trực tiếp tại nơi có lô đất bán đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán, nhận và kết thúc hồ sơ Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 26/06/2018 (trong giờ hành chính) tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Prông và Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. ĐT: 02693.887.339.

6. Tổng giá khởi điểm: 13.503.900.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ năm trăm lẻ ba triệu chín trăm ngàn đổng)

7. Tiền đặt trước:

Nộp 10% (mười phần trăm) giá khởi điểm của từng lô đất tại Khu quy hoạch xây dựng chi tiết khu dân cư đường tỉnh lộ 663 khu vực 1 vị trí 2, làng Iắt, xã Ia Bòong, huyện Chư Prông. Khu quy hoạch xây dựng chi tiết khu dân cư dọc tỉnh lộ 663, thôn Ninh Hòa, xã Ia Bòong, huyện Chư Prông.

Nộp 20% (Hai mươi phần trăm) giá khởi điểm của từng lô đất tại Khu quy hoạch chi tiết xây dựng chợ xã Ia Lâu, huyện Chư Prông.

8. Phí tham gia đấu giá:

Giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống là 100.000 đồng/hồ sơ

9. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá và quy định khác của pháp luật có liên quan.

10. Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

11. Thời gian và địa điểm bán đấu giá: Vào lúc 08 giờ, 00 phút, ngày 29/06/2018 tại Hội trường tổ dân phố 4 (Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, Gia Lai)

12. Thông tin liên hệ: Để biết thêm chi tiết liên hệ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai hoặc Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai. Điện Thoại: 0269.3887339.