Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, Gia Lai

(BĐT) - Công ty TNHH MTV đấu giá Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Prông, Gia Lai ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. Thông tin tài sản bán đấu giá:

1. Tài sản bán đấu giá:

- Tài sản: Quyền sử dụng đất thửa 66 tách ra từ thửa đất số 21, tờ bản đồ số 46, có diện tích: 356m2 (trong đó: 250m2 đất ở; 106m2 đất trồng cây lâu năm) GCNQSDĐ số phát hành AK 544874, do UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cấp cho ông Đinh Xuân Dũng và bà Bùi Thị Cánh ngày 15/10/2007, địa chỉ thửa đất: Đường Hùng Vương, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Tài sản gắn liền trên đất có: Tường rào xây gạch lưới B40 dài 25m, trong đó 12,5m tường rào giáp đường Hùng Vương nàm ngoài mốc lộ giới;

- Chi tiết theo 01 biên bản về việc Kê biên, xử lý tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai ngày 14/09/2016.

2. Giá khởi điểm: 845.000.795 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi lăm triệu bảy trăm chín mươi lăm đồng).

3. Tiền đặt trước: (10% giá khởi điểm)

4. Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng

II. Thời gian xem tài sản bán đấu giá:

1. Thời gian: Từ ngày thông báo niêm yết đến 10 giờ 00 phút, ngày 15/08/2017 (trong giờ hành chính)

2. Địa điểm: Đường Hùng Vương, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

III. Thời gian mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước, thời gian bán đấu giá

1. Thời gian bán, kết thúc nhận hồ sơ và tiền đặt trước mua tài sản: Đến hết 10 giờ 00 phút, ngày 16/08/2017

2. Ngày đấu giá dự kiến: Lúc 9 giờ 00 phút ngày 19/08/2017

3. Địa điểm đấu giá dự kiến: Tại Trụ sở Công ty TNHH MTV đấu giá Đại Phát số 176B Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

4. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc bán đấu giá

5. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

6. Địa điểm bán hồ sơ: Số 176B Duy Tân, P. Diên Hồng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Điều kiện:

Chấp nhận Phương án đấu giá được phê duyệt.

Chấp nhận các điều kiện, nội dung quy định trong Nội quy. Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất và phương án đấu giá được duyệt.

Chấp nhận giá khởi điểm.

Có đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất hợp lệ (theo mẫu).

Đối với Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá phải có giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình, hộ chiếu ( Sao y chứng thực).

Đối với tổ chức: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đăng ký mã số thuế, giấy phép hành nghề ( Sao y chứng thực).

Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

Nộp hồ sơ, phí tham gia đấu giá và số tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

b) Cách thức:

Người tham gia đấu giá được nhận một bộ hồ sơ đấu giá do Công ty TNHH MTV Đấu giá Đại Phát phát hành để đăng ký tham gia đấu giá. Trường hợp một người muốn tham gia đấu giá nhiều lô đất thì phải nộp đơn, nộp phí tham gia đấu giá và đặt trước khoản tiền tương ứng với số lô đất đăng ký đấu giá.

Khách hàng đăng ký mua tài sản nộp hồ sơ gồm các lọai giấy tờ sau:

Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (mẫu do đơn vị thực hiện đấu giá phát hành)

Các giấy tờ sau: Giấy CMND, hộ khẩu, hộ chiếu, giấy phép kinh doanh, giấy phép hành nghề (bản sao y chứng thực).

Người tham gia đấu giá nộp lệ phí mua hồ sơ và Phải nộp tiền đặt trước theo quy định.

6. Thông tin liên hệ: Công ty TNHH MTV đấu giá Đại Phát số 176B Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, T. Gia Lai. ĐT: 0593.887.339 để được cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết có liên quan