Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Păh, Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau: