Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành, Long An

(BĐT) - Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá và Tư vấn Miền Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Thành ủy quyền như sau: