Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành, Long An

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá tài sản Miền Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Thành ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

- Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Thành.

- Tên tài sản: Tài sản đấu giá thuộc vụ án của bà Trần Thị Khoe – bà Lê Thị Được: Quyền sử dụng đất tại xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An của bà Trần Thị Khoe.

+ Thửa đất số 311, tờ bản đồ số 10; diện tích: 156 m2; loại đất: ONT.

+ Thửa đất số 310, tờ bản đồ số 10; diện tích: 814,4 m2; loại đất: LUC.

- Giá khởi điểm  : 153.164.358 đồng.

- Tiền đặt trước (bằng chuyển khoản): 23.000.000 đồng (tương đương 15% giá khởi điểm).

- Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian phát hồ sơ và nhận đăng ký: từ ngày 06/12/2017 đến 16 giờ 00 ngày 04/01/2018;

- Thời gian xem tài sản (tại nơi TS tọa lạc): từ ngày 06/12/2017 đến 16 giờ 00 ngày 04/01/2018;

- Thời gian nhận tiền đặt trước: từ ngày 04/01/2018 đến 17 giờ 00 ngày 05/01/2018;

- Thời gian đấu giá: dự kiến lúc 09 giờ 00 ngày 09/01/2018

- Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá  : đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính và không vi phạm pháp luật về kinh tế, có năng lực hành vi dân sự. Cách thức đăng ký: nộp hồ sơ tại Văn phòng công ty trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ. Tiền đặt trước chuyển khoản vào tài khoản công ty.

- Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia, nhận tiền đặt trước và tổ chức đấu giá: tại số 154 Hùng Vương, phường 2, TP. Tân An, Long An.

*Lưu ý: - Khách hàng đăng ký đấu giá tài sản là đất nông nghiệp (LUA hoặc LUC) thì phải có Đơn xác nhận đủ điều kiện canh tác đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân xác nhận hoặc photo Giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp (LUA hoặc LUC) do chính khách hàng đứng tên.

- Tài sản đấu giá là tài sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá tài sản 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, phí dịch vụ đấu giá và chi phí khác (nếu có) cho tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản (nếu người đăng ký mua tài sản đấu giá yêu cầu bồi thường thiệt hại). Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

Để biết thêm chi tiết, quý khách xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá Tài sản Miền Nam. Địa chỉ: 154 Hùng Vương, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3 570 568.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành. Địa chỉ: Khóm 3, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3 877 029.