Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành A, Hậu Giang

(BĐT) - Công ty cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 4.330,5m2. Gồm các thửa: Thửa số 768, tờ bản đồ 2A, diện tích 73,7m2, loại đất ODT. Thửa số 1209, tờ bản đồ 2A, diện tích 95,8 m2, loại đất ODT. Thửa số 1202, tờ bản đồ 2A, diện tích 147 m2, loại đất CLN. Thửa số 1424, tờ bản đồ 3C, diện tích 2.637m2, loại đất LUC. Thửa số 81, tờ bản đồ 13, diện tích 1.377m2, loại đất LUC. Tọa lạc tại ấp 2A và ấp 3A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Lê Hưng Thịnh và bà Trần Thị Út). Bán theo từng thửa riêng lẻ.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, trong giờ hành chính (Từ ngày 14/6/2018 đến 16h00 ngày 15/6/2018) Tại nơi tài sản tọa lạc.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 29/5/2018 đến 16h00 ngày 18/6/2018 tại Văn phòng Công ty.

4. Giá khởi điểm:

Stt

Thửa đât

Diện tích

Loại đất

Giá khởi điểm

Đặt trước

Tiền hồ sơ

01

768

73,7m2

ODT

132.456.142 đ

19.000.000đ

200.000đ

02

1209

95,8 m2

ODT

98.647.096 đ

14.000.000đ

150.000 đ

03

1202

147 m2

CLN

58.032.583 đ

8.000.000đ

150.000 đ

04

1424

2.637m2

LUC

128.514.195 đ

19.000.000đ

200.000đ

05

81

1.377m2

LUC

67.108.095 đ

10.000.000 đ

150.000 đ

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 18/6/2018 tại Văn phòng Công ty.

- Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh tế, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Cách thức đăng ký: Nộp hồ sơ và tiền đặt trước trực tiếp tại Văn phòng Công ty trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến tổ chức vào lúc 09h30 ngày 21/6/2018 tại Hội trường Công ty.

7. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá tối thiểu được đấu giá viên công bố (Nhưng không vượt quá 10% so với giá khởi điểm), không quy định mức tối đa.

8. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam.

Số 35 Đường Trần Thủ Độ, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3. 58.39.39 – 0939.007788

Website: www.daugiaphuongnam.com