Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank huyện Cẩm Giàng ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1- Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Cẩm Giàng (Agribank huyện Cẩm Giàng);

- Địa chỉ trụ sở: Khu 16, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 02203.785.409.

2- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê

- Địa chỉ trụ sở: Số 451 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 02203.894.800 / 0913.084.078;

E-mail: daugiasaokhue@gmail.com, website: www.daugiasaokhue.com.

3- Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước.

3.1- Tài sản đấu giá: Tài sản bảo đảm của Agribank huyện Cẩm Giàng được xử lý để thu hồi nợ là quyền sử dụng đất, chi tiết như sau:

+ Căn cứ giấy xác nhận quyền sử dụng đất tạm thời ngày 19/12/2012 của UBND huyện Cẩm Giàng cho Ông Vũ Văn Trường và bà Vũ Thị Hương thì diện tích đất là 315,0 m2; thuộc thửa đất số 390+435, tờ bản đồ số 11;

+ Căn cứ Biên bản xác định lại hiện trạng tài sản thế chấp và Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất thì diện tích đất hiện tại là 256,1 m2, tại thửa đất số 26, tờ bản đồ số 36;

+ Chủ sử dụng đất là Ông Vũ Văn Trường và bà Vũ Thị Hương;

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

+ Địa chỉ thửa đất: Tai thôn Đông Giao, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

3.2- Giá khởi điểm: 2.612.220.000 đồng. Mức giá trên là giá tối thiểu, chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản (do người mua được tài sản chịu).

3.3- Bước giá theo giá khởi điểm: 10.000.000 đồng/bước.

3.4- Tiền bán hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (không hoàn lại).

3.5- Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng. Hình thức nộp: Chuyển hoặc nộp vào tài khoản số 2300201011920, mở tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Hải Dương. Đơn vị hưởng là Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê (phí chuyển hoặc nộp tiền vào tài khoản do người tham gia đấu giá chịu). Không tính lãi khoản tiền đặt trước.

4- Điều kiện, cách thức đăng ký, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

4.1- Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: Những người thuộc trường hợp được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; và những người không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

4.2- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Agribank huyện Cẩm Giàng theo thời gian quy định tại mục 5 của thông báo này.

4.3- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp không hạn chế số vòng tại cuộc đấu giá.

4.4- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

5- Kế hoạch tổ chức đấu giá: Trong giờ hành chính các ngày làm việc:

5.1- Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 06/12/2017 đến 15 giờ ngày 21/12/2017tại trụ sở Agribank huyện Cẩm Giàng.

5.2- Tổ chức xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá bắt buộc phải xem tài sản; đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank huyện Cẩm Giàng vào lúc 09 giờ các ngày 19 và 20/12/2017 để đi xem tài sản.

5.3- Nộp tiền đặt trước: Các ngày 21 và 22/12/2017. Hình thức nộp như quy định tại mục 3.5 của thông báo này.

5.4- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 25/12/2017 tại trụ sở Agribank huyện Cẩm Giàng.

Kính mời người đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với Agribank huyện Cẩm Giàng; hoặc Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê theo địa chỉ trên.