Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cái Bè, Tiền Giang

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ BĐG Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cái Bè ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá, Giá khởi điểm, Phí đăng ký tham gia đấu giá: Quyền sử dụng đất ở nông thôn tại khu dân cư xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang:

1.1. 14 nền thuộc lô B

- Nền số 02 đến số 08:

+ Diện tích: 120 m2 mỗi nền;

+ Giá khởi điểm: 279.120.000đ mỗi nền;

+ Phí đăng ký tham gia đấu giá: 200.000đồng/ hồ sơ/thửa đất (hai trăm ngàn đồng).

- Nền số 12,13,14,15,17, 18:

+ Diện tích: 120 m2 mỗi nền;

+ Giá khởi điểm: 279.120.000đ mỗi nền;

+ Phí đăng ký tham gia đấu giá: 200.000đồng/ hồ sơ/thửa đất (hai trăm ngàn đồng).

1.2. 03 nền thuộc lô D1: Nền số 02, số 04, số 05;

+ Diện tích: 114 m2 mỗi nền.

+ Giá khởi điểm: 293,436.000đ mỗi nền.

+ Phí đăng ký tham gia đấu giá: 200.000đồng/ hồ sơ/thửa đất (hai trăm ngàn đồng).

1.3. Nền số 31 thuộc lô D2.

+ Diện tích: 120 m2

+ Giá khởi điểm: 170.400.000đ.

+ Phí đăng ký tham gia đấu giá: 100.000đồng/ hồ sơ/thửa đất (một trăm ngàn đồng).

1.4. 14 nền thuộc lô D3: Nền số 12, số 15, số 16, số 17, số 22, số 24, số 25, số 26, số 27, số 28, số 29, số 30, số 31, số 32;

+ Diện tích: 120 m2 mỗi nền.

+ Giá khởi điểm: 170.400.000đ mỗi nền;

+ Phí đăng ký tham gia đấu giá: 100.000đồng/ hồ sơ/thửa đất (một trăm ngàn đồng).

1.5. 06 nền thuộc lô C3: Nền số 21, số 23; số 24; số 27, số 30, số 31

+ Diện tích: 120 m2 mỗi nền.

+ Giá khởi điểm: 170.400.000đ mỗi nền;

+ Phí đăng ký tham gia đấu giá: 100.000đồng/ hồ sơ/thửa đất (một trăm ngàn đồng).

2. Bước giá, Hình thức, Phương thức đấu giá: 

+ Bước giá: 5% giá khởi điểm cho từng thửa đất.

+ Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiên đấu giá;

+ Phương thức đấu giá:  phương thức trả giá lên.

3. Tiền đặt trước đảm bảo đấu giá: 10% của giá khởi điểm cho từng thửa đất.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng, đủ điều kiện tham gia giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự. Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cái Bè, địa chỉ: Đường Đốc Binh Kiều, khu 2, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Khi đăng ký mang theo CMND, hộ khẩu và nộp phí mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày phát hành thông báo đến hết 11h ngày 08/6/2018trong giờ hành chính tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cái Bè, địa chỉ: Đường Đốc Binh Kiều, khu 2, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang;

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Trong vòng 03 ngày làm việc từ 06/06/2018 đến 08/06/2018tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cái Bè, địa chỉ: Đường Đốc Binh Kiều, khu 2, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trong giờ hành chính;

7. Thời gian địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cái Bè trực tiếp tổ chức cho khách hàng tham khảo hồ sơ pháp lý tài sản, xem đất khi có nhu cầu tại nơi có đất từ 14/5/2018 đến 31/5/2018 trong giờ hành chính.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: tổ chức đấu giá dự kiến vào ngày 11/06/2018 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cái Bè, địa chỉ: Đường Đốc Binh Kiều, khu 2, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang..

9. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ:

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cái Bè, địa chỉ: Đường Đốc Binh Kiều, khu 2, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Điện thoại: 02733.925.977

- Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ – Trụ sở chính: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, P8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Điện thoại: 02733.887579; 0943209737; Website: www.hoangvuluat.com.vn .