Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đăng, Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Bù Đăng ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Quyền sử dụng đất của 04 thửa (lô) đất tọa lạc tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (Đ/C: Thôn Sơn Thủy, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) bao gồm các lô có ký hiệu như sau: A1, A2, A3, A4.

Tổng diện tích: 1.473,8m2

Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn   

Thời hạn sử dụng: Lâu dài

(Các lô đất được bán lẻ theo từng lô).

Tổng giá khởi điểm: 2.014.872.200đ (Hai tỷ, không trăm mười bốn triệu, tám trăm bảy mươi hai ngàn, hai trăm đồng).

Nguồn gốc tài sản: Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Bước giá: Bước giá ở mỗi vòng đấu: 05% (Năm phần trăm).

Hình thức đấu giá: Bán đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiên đấu giá cho đến khi không còn khách hàng trả giá.

- Thời gian bán hồ sơ tham khảo: Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 24/11/2017, tại Chi nhánh Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Bù Đăng.

- Thời gian bán, tiếp nhận và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 24/11/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 16/11/2017 đến ngày 17/11/2017, tại nơi có tài sản là: Trung tâm học tập cộng đồng xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (Đ/C: Thôn Sơn Thủy, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

- Thời gian nộp tiền đặt trước là: Ngày 24/11/2017 (theo giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên tổ chức tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định theo nguyện vọng nhưng phải thỏa thuận với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

- Thời gian đấu giá: 8h30 phút ngày 27/11/2017.

- Địa điểm đấu giá: Hội Trường UBND huyện Bù Đăng

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ gồm:

1/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá phát hành.

2/ CMND, hộ khẩu, giấy phép kinh doanh (Nếu là tổ chức) có sao y, chứng thực.

3/ Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: 15% trên giá khởi điểm của các lô đất đăng ký đấu giá.

4/ Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là:

+ 200.000 đồng/ hồ sơ đối với giá trị Quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

+ 500.000 đồng / hồ sơ đối với giá trị Quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng.

Điều kiện tham gia đấu giá là: Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng mà pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá. Đồng thời khách hàng phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá và đã nộp tiền đặt trước theo quy định.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước ĐT: 02713.860216.