Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Tân, Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Bình Tân ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để cho thuê đất. Diện tích thửa đất: 298,6 m2, thuộc tờ bản đồ số 14 (14), thửa số 279 (238+239+240 BĐĐCCQ), loại đất thương mại dịch vụ (TMD), thời hạn thuê đất 50 năm, trả tiền thuê đất một lần (theo trích lục bản đồ địa chính do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bình Tân cung cấp ngày 07/8/2017). Giá khởi điểm: 2.134.990.000.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 20/8/2018, tọa lạc tại Ấp Thành Quới, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 20/8/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng/01 hồ sơ.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến ngày 20/8/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013, có đủ năng lực để xây dựng trụ sở Ngân hàng theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu quy định, (trong đó có thể hiện nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ do cấp có thẩm quyền quy định). Người trúng đấu giá tự lo kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng, thành lập ngân hàng theo quy hoạch. Cá nhân, tổ chức kinh tế khi đăng ký nộp đơn tham gia đấu giá, thông qua việc xét hồ sơ đấu giá phải đủ điều kiện, khi được thông báo phải nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (Từ ngày 21/8/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 22/8/2018).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 23/8/2018, tại Hội trường Trung tâm Hành chính huyện Bình Tân (Địa chỉ: Ấp Thành Quới, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Bình Tân. Địa chỉ: Ấp Thành Quới, xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3766228./.