Đấu giá Quyền sử dụng đất tại huyện Bình Chánh, TPHCM

(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Nam Giang thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

TS1: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 609, tờ bản đồ số 39 (BĐĐC/2005), xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. DT đất: 938.8m2, sử dụng riêng, mục đích sử dung: đất trồng cây ăn quả lâu năm, thời hạn sử dụng: đến năm 2015. GKĐ: 450.213.446 đồng.

Thời hạn đăng ký: Đến 11h00, ngày 20/02/2017 (trừ các ngày nghỉ Tết và các ngày nghỉ theo quy định).

Thời hạn xem tài sản: Đến trước ngày tổ chức đấu giá hai ngày (trừ các ngày nghỉ Tết và các ngày nghỉ theo quy định).

Đấu giá: Lúc 09h00, ngày 03/03/2017 tại số 21 Phan Kế Bính, phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: 21 Phan Kế Bính, phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM.

ĐT: 08.39100057 – DĐ: 0906.726.722 – Website: daugianamgiang.vn.