Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bến Cầu, Tây Ninh

(BĐT) - Công ty TNHH TM và DV tổng hợp Đông Việt thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Bến Cầu ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất: 

Stt

Tên khu đất

Địa điểm

Tổng diện tích (m2)

Tổng số nền/lô đất

Mục đích sử dụng

Thời hạn sử dụng

Tài sản trên đất

1

Đất nền phía Nam Đường Xuyên Á

ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận

8.642,68

76

ONT

Lâu dài

Không có

ấp Chánh, xã An Thạnh

17.759,32

154

ONT

- Nguồn gốc đất: UBND tỉnh giao UBND huyện tổ chức phân lô, đấu giá.

- Hình thức giao đất sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

II. Giá khởi điểm, phí tham giá đấu giá, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: Tổng giá khởi điểm của 230 lô là: 36.471.625.500 đồng tương đương từ 853.000 đồng/m2 đến 2.106.000 đồng/m2

- Phí tham gia đấu giá: từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/ bộ hồ sơ/1 lô.

- Tiền đặt trước là 10% giá khởi điểm.

III. Thời gian địa điểm xem tài sản, tham khảo hồ sơ, nộp tiền đặt trước, điều kiện và cách thức đăng ký đấu giá:

- Thời gian địa điểm xem tài sản, tham khảo hồ sơ, nộp tiền đặt trước: Từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày08/12/2017 liên hệ tại Trung tâm phát triển Quỹ Đất tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh tại Bến Cầu (trong giờ hành chính). Địa chỉ Khu phố I, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. SĐT: 0276. 3761759 - 0276.3873333.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Có đơn đăng ký bán đấu giá theo mẫu do tổ chức đấu giá chuyên nghiệp phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá, một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá, có 02 doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá, Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 gồm: hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở, Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

IV. Hình thức và phương thức đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

V. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá: 08 giờ ngày 14/12/2017 tại Trung tâm Phát triển Quỹ dất tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh tại Bến Cầu.