Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Yên, Sơn La

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản

- Thời gian: Vào hồi 08h00' ngày 14/11/2017

- Địa điểm: Tại Hội trường Chi Cục thuế huyện Bắc Yên.

2. Tên tài sản, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng 04 lô (thửa) đất tại Khu Suối Trắm, Phiêng Ban 1, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, với tổng diện tích 1.600 m2, tổng giá khởi điểm 1.018.800.000 đồng.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Nguồn gốc tài sản: Tài sản Nhà nước

Chi tiết cụ thể như sau:

Số hiệu lô đất

Diện tích

(m2)

Giá đất cụ thể

(đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô)

Tiền đặt trước

(đồng/lô/hồ sơ)

Tiền bán hồ sơ

(đồng/lô/hồ sơ)

01

300

2.040.000

612.000.000

100.000.000

500.000

02

300

600.000

180.000.000

30.000.000

100.000

03

300

420.000

126.000.000

20.000.000

100.000

04

700

144.000

100.800.000

15.000.000

100.000

Tổng

1.600

 

1.018.800.000

 

 

3. Nơi có tài sản đấu giá: Khu Suối Trắm, Phiêng Ban 1, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

4. Thời gian, địa điểm: Xem tài sản; bán, nhận, thu tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá; nộp tiền đặt trước

- Xem tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Yên tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản liên tục trong 05 ngày, từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017 trong giờ hành chính.

- Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/10/2017 đến ngày 10/11/2017 trong giờ hành chính. Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Yên hoặc Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La.

- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/11/2017 đến ngày 13/11/2017, bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La, tài khoản số 7901201003867 tại Ngân hàng AGRIBANK Chi nhánh thành phố Sơn La hoặc bằng bảo lãnh của Ngân hàng.

5. Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

a) Đại diện hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, hồ sơ bao gồm:

- Tự nguyện nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; Giấy xác nhận xem tài sản theo mẫu và có đóng dấu đỏ của Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La;

- Nộp 01 bản phôtô CMND/TCCCD (mang bản chính để đối chiếu);

- Nộp 01 bản phôtô sổ hộ khẩu (mang bản chính để đối chiếu);

c) Nộp tiền đặt trước theo quy định của pháp luật;

d) Tuân thủ Quy chế cuộc đấu giá và giá khởi điểm đã đăng ký tham gia đấu giá.

Lưu ý:

- Đối với 01 lô đất: Một (01) hộ gia đình chỉ được một (01) cá nhân tham gia đấu giá và chỉ được nộp một (01) bộ hồ sơ.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình đến đăng ký tham gia đấu giá hoặc tham gia cuộc đấu giá (văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực) và nộp 01 bản phôtô CMND/TCCCD của người được ủy quyền (mang bản chính để đối chiếu)

6. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Yên (địa chỉ:Tiểu khu 3, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) hoặc Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La (địa chỉ: Số 102, đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).

7. Hình thức, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp một vòng cho từng lô đất tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

Mọi chi tiết xin liên hệ:

(1) Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Yên (địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La; ĐT: 0223 860 137 - 0912 377 475);

(2) Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La (địa chỉ: Số 102, đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; ĐT: 02128 558 668 - 01648 303 127)./.