Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản Công Lập thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản ra đấu giá là: Quyền thuê đất đối với 04 khu đất có tổng diện tích sử dụng 112.189,1m2. Cụ thể như sau:

- Địa điểm khu đất: tại xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;

- Vị trí thửa đất:

+ Khu đất thứ 01: Thửa đất số 22, tờ bản đồ số 50 theo hướng đường ĐT-746 thuộc vị trí 1,2,3, khu vực 1, diện tích 45.982,1m2 (Trong đó có: 5.841m2hành lang an toàn đường bộ)

+ Khu đất thứ 02: Thửa đất số 29, tờ bản đồ số 50 theo đường ĐT 746 thuộc vị trí 1,2, khu vực 1, diện tích 27.682,9m2 (Trong đó có: 4.205m2 hành lang an toàn đường bộ)

+ Khu đất thứ 03: Thửa đất số 33, tờ bản đố số 50 theo đường ĐT-746 thuộc vị trí 1,2,3, khu vực 1, diện tích 23,414,7m2 (Trong đó có: 1.085,5m2 hành lang an toàn đường bộ)

+ Khu đất thứ 04: Thửa đất số 30, tờ bản đồ số 50 theo đường ĐT-746 thuộc vị trí 1, 2, khu vực 1, diện tích 15.109,4m2 (Trong đó có: 1.955m2 hành lang an toàn đường bộ)

- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm

- Thời hạn cho thuê đất: 05 năm

- Hình thức sử dụng đất: Thuê đất công ích trả tiền thuê đất đất hàng năm.

*Giá khởi điểm để đưa ra đấu giá quyền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê 05 năm là: 332.657.925 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi hai triệu, sáu trăm năm mươi bảy ngàn, chín trăm hai mươi lăm đồng).

  - Thời gian, địa điểm xem tài sản: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 14/11/2017 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 14/11/2017(trong giờ hành chính) tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản Công Lập (Nộp trực tiếp);

  - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký phải trực tiếp nộp hồ sơ hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính);

  - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Hộ gia đình, cá nhân trong địa phương thuộc đối tượng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai 2013 có nhu cầu sử dụng đất thuê để sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

  - Tiền mua hồ sơ tham gian đấu giá: 5.000.000 đồng/hồ sơ;

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là: 15% so với giá khởi điểm;

  - Thời hạn nộp tiền đặt trước từ ngày 10/11/2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 14/11/2017 (Trong giờ hành chính) nộp vào tài khoản của Cty Công Lập;

- Thời điểm đấu giá dự kiến: 09 giờ 00 phút ngày 17/11/2017;

- Tại: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

- Địa chỉ: số 17, Hoàng Văn Thụ, P. Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH DV Bán đấu giá Tài sản Công Lập;

- Điện thoại/Fax: 0274-3818801.