Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ba Vì, Hà Nội

(BĐT) - Công ty cổ phần Bán đấu giá Đông Á trân trọng thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Cổng Chợ thuộc thôn Thái Bạt, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 1 lần (1 vòng) cho tất cả các thửa đất đưa ra đấu giá; phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

I. Vị trí, các thông tin thửa đất đưa ra đấu ra:

Vị trí thửa đất trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch

Diện tích (m2/ thửa)

Giá khởi điểm (đ/ m2)

Bước giá (đ/ m2)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đ/ thửa)

Tiền đặt trước (đ/ thửa)

05 thửa từ 2-1 đến 2-5

Từ 85.7 m2 đến 91.3 m2 (theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch)

8.500.000

200.000

500.000

100.000.000

II. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ  tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 28/12/2017 đến hết ngày 15/01/2018 (trong giờ hành chính) tại: Trụ sở UBND xã Tòng Bạt; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì ; VPGD Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á.

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản số 45110000509984 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Sơn Tây vào thời gian 03 ngày: 11, 12/01/2018 và ngày 15/01/2018.

- Thời gian nộp phiếu trả giá: Ngày 11, 12/01/2018 và ngày 15/01/2018 trong giờ hành chính, sau khi người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì.

- Người tham gia đấu giá có thể tham khảo hồ sơ mời đấu giá tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn); cổng thông tin  điện tử huyện Ba Vì (http://bavi.hanoi.gov.vn).

- Thời gian đi thăm thực địa khu đất: Ngày 10/01/2018.

- Thời gian xét điều kiện: 15h00’, ngày 16/01/2018.

III. Địa điểm, thời gian công bố giá:

- Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Ba Vì, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì. Thời gian bắt đầu: 7h30’, ngày 17/01/2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á. Địa chỉ: P.612 N4A, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội. ĐT: 02462544211 hoặc Chi nhánh Phát triển quỹ đất Ba Vì. Điện thoại: 02433 865 060.