Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ba Vì, Hà Nội

(BĐT) - Công ty cổ phần Bán đấu giá Đông Á thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 1 lần (1 vòng) cho tất cả các thửa đất đưa ra đấu giá. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

1.     Khu xứ Đồng Lổ, thôn Tòng Thái, xã Tòng Bạt:

Vị trí thửa đất trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch

Diện tích (m2/thửa)

Giá khởi điểm (đ/m2)

Bước giá (đ/m2)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đ/thửa)

Tiền đặt trước (đ/thửa)

13 thửa từ 1-14 đến 1-26

115

2.500.000

100.000

200.000

50.000.000

2.     Khu Gò Thành, xóm Tả, thôn Phú Hữu, xã Phú Sơn:

Vị trí thửa đất trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch

Diện tích (m2/thửa)

Giá khởi điểm (đ/m2)

Bước giá (đ/m2)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đ/thửa)

Tiền đặt trước (đ/thửa)

20 thửa từ L1 đến L20

Từ 147m2 đến 166m2 (theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch)

1.100.000

100.000

100.000

30.000.000

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 28/12/2017 đến hết ngày 15/01/2018 (trong giờ hành chính) tại: Trụ sở UBND xã Tòng Bạt; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì; VPGD Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á.

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản số 45110000509984 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Sơn Tây vào thời gian 03 ngày: 11, 12/01/2018 và ngày 15/01/2018. Người tham gia đấu giá có thể tham khảo hồ sơ mời đấu giá tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn); Cổng thông tin  điện tử huyện Ba Vì (http://bavi.hanoi.gov.vn).

- Thời gian đi thăm thực địa khu đất: Ngày 10/01/2018; xét ĐK: 16/01/2018.

3. Địa điểm, thời gian công bố giá:

- Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Ba Vì, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì.

- Thời gian tổ chức xứ Đồng Lổ, xã Tòng Bạt: 9h00’, ngày 17/01/2018.

- Thời gian tổ chức đấu giá xã Phú Sơn: 10h30’, ngày 17/11/2017.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á: P.612 N4A, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. SĐT: 02462544211 hoặc Chi nhánh Phát triển quỹ đất Ba Vì. ĐT: 02433 865 060.