Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ba Chẽ ủy quyền như sau:

- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ba Chẽ; địa chỉ: TT. Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

1. Tên tài sản đấu giá; giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tài sản là quyền sử dụng 25 ô đất (nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất) tại thị trấn Ba Chẽ và xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Bán riêng từng ô, cụ thể như sau: 

Vị trí ô đất

Diện tích/01 ô đất (m2)

Giá khởi điểm (đồng/01m2)

Số tiền đặt trước (đ/01 hồ sơ/01 ô đất)

Tiền bán hồ sơ TGĐG (đồng/01 hồ sơ/01 ô đất)

Khu dân cư tự xây khu 2, thị trấn Ba Chẽ: 10 ô đất

Từ ô đất số 01 đến ô đất số 09 lô LK - 02

110m2

1.120.000,đ

10.000.000,đ

100.000,đ

01 ô đất cổng trường mần non thị trấn Ba Chẽ (đối diện cổng trường PTDT nội trú)

108m2

2.705.000,đ

20.000.000,đ

200.000,đ

Khu dân cư tự xây thôn Nam Hả Ngoài, xã Nam Sơn: 15 ô đất

Từ ô đất số 01 đến ô đất số 14

125m2

1.040.000,đ

10.000.000,đ

100.000,đ

Ô đất số 15

150m2

1.040.000,đ

10.000.000,đ

100.000,đ


- Giá khởi điểm của các ô đất đấu giá chưa bao gồm các loại phí, lệ phí trước bạ, các chi phí cho việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Người mua đựơc tài sản đấu giá chi trả toàn bộ các loại phí, lệ phí trước bạ và các chi phí cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Các khu đất trên đã có quy hoạch xây dựng chi tiết, được UBND huyện Ba Chẽ phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vào tài khoản số 44810006298888 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh mở tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 17/4/2018 đến ngày 19/4/2018.

- Chi tiết về hiện trạng các ô đất đấu giá trên thể hiện Bản đồ quy hoạch chi tiết khu dân cư tự xây khu 2, thị trấn Ba Chẽ và quy hoạch khu dân cư tự xây thôn Nam Hả Ngoài, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đính kèm niêm yết này.

- Nơi có tài sản đấu giá: Khu dân cư tự xây khu 2, thị trấn Ba Chẽ và Khu dân cư tự xây thôn Nam Hả Ngoài, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 04/4/2018 đến ngày 17/4/2018 (trong giờ hành chính) tại Khu dân cư tự xây khu 2, thị trấn Ba Chẽ và Khu dân cư tự xây thôn Nam Hả Ngoài, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/4/2018 đến ngày 17/4/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh (cột 3, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm quy định; Quy chế cuộc đấu giá; Bản đồ quy hoạch chi tiết khu dân cư tự xây khu 2, thị trấn Ba Chẽ và quy hoạch khu dân cư tự xây thôn Nam Hả Ngoài, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 04/4/2018 đến ngày 17/4/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 20/4/2018, tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ba Chẽ; địa chỉ: TT. Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

6. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên, mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh. Điện thoại: 0203.2216.916.