Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện An Lão, Hải Phòng

(BĐT) - Công ty TNHH tư vấn thẩm định giá và đấu giá Hải Phòng thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện An Lão ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá và đấu giá Hải Phòng. P311 tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng.

2. Tên tổ chức có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện An Lão.

3. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ:

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 2.561,1m2 đất (được chia thành 21 lô) tại khu ngã ba An Tràng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

3.2. Tổng giá khởi điểm:10.157.651.000 đồng (Mười tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi mốt ngàn đồng).

- Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/lô (Ba mươi triệu đồng một lô).

- Tiền bán hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ đối với các lô đất có giá khởi điểm trên 500 triệu đồng; 200.000đ/hồ sơ đối với các lô đất có giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng; 100.000đ/hồ sơ đối với các lô đất có giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống.

(Chi tiết giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá được thể hiện cụ thể trong hồ sơ tham gia đấu giá kèm theo).

4. Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá, tiền đặt trước, xem tài sản và dự kiến thời gian tổ chức bán đấu giá:

4.1.Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ tham gia đấu giá: Ngày, giờ làm việc hành chính từ ngày 11/7/2018 – 23/7/2018 tại:

- Công ty TNHH Tư vấn thẩm định giá và đấu giá Hải Phòng; địa chỉ: P311 tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện An Lão; địa chỉ: Trong trụ sở UBND huyện An Lão; thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng;

- UBND thị trấn Trường Sơn; địa chỉ: thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng.

4.2. Thời gian xem tài sản: Giờ hành chính ngày 16, 17/7/2018 tại nơi có tài sản bán đấu giá.

4.3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày11/7/2018 – 23/7/2018 tại:

- Công ty TNHH Tư vấn thẩm định giá và đấu giá Hải Phòng;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện An Lão.

+ Điều kiện đăng ký: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá từng lô đất thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

5. Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ ngày nộp hồ sơ tham gia đấu giá đến trước 15h00’ ngày 24/7/2018.

6. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên cho từng lô đất.

7. Thời gian dự kiến tổ chức buổi công bố giá:Từ 8h30’ ngày 26/7/2018 tại Hội trường UBND thị trấn Trường Sơn.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

-Công ty TNHH Tư vấn thẩm định giá và đấu giá Hải Phòng; địa chỉ: P311 tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng; ĐT: 0225.3652292;

-Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện An Lão; địa chỉ: Trong trụ sở UBND huyện An Lão; ĐT: 0225.6523116.

 BẢNG TỔNG HỢP GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ

QSD 21 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU NGÃ BA AN TRÀNG, THỊ TRẤN TRƯỜNG SƠN, HUYỆN AN LÃO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

STT

Vịtrí

Lôsố

Diệntích(m2)

Giákhởiđiểm
(đồng/m
2)

Thànhtiền
(đồng/lô)

Tiềnđặttrước

(đồng/lô)

Bướcgiá
(đồng/m
2)

N1

09lô

1.170,5

4.621.345.000

270.000.000

1

N1

Lô01

126,9

4.010.000

508.869.000

30.000.000

50.000

2

Lô02

126,7

4.010.000

508.067.000

30.000.000

50.000

3

Lô03

126,1

4.010.000

505.661.000

30.000.000

50.000

4

Lô04

125,5

4.010.000

503.255.000

30.000.000

50.000

5

Lô05

125,0

4.010.000

501.250.000

30.000.000

50.000

6

Lô13

120,4

4.010.000

482.804.000

30.000.000

50.000

7

Lô14

119,8

4.010.000

480.398.000

30.000.000

50.000

8

Lô15

119,2

4.010.000

477.992.000

30.000.000

50.000

9

Lô16

180,9

3.610.000

653.049.000

30.000.000

50.000

N2

02lô

200,0

762.000.000

60.000.000

1

N2

Lô37

100,0

3.610.000

361.000.000

30.000.000

50.000

2

Lô38

100,0

4.010.000

401.000.000

30.000.000

50.000

N3

02lô

200,0

802.000.000

60.000.000

1

N3

Lô58

100,0

4.010.000

401.000.000

30.000.000

50.000

2

Lô62

100,0

4.010.000

401.000.000

30.000.000

50.000

N4

01lô

97,5

390.975.000

30.000.000

1

N4

Lô83

97,5

4.010.000

390.975.000

30.000.000

50.000

N5

03lô

318,5

1.277.185.000

90.000.000

1

N5

Lô111

87,3

4.010.000

350.073.000

30.000.000

50.000

2

Lô115

99,7

4.010.000

399.797.000

30.000.000

50.000

3

Lô118

131,5

4.010.000

527.315.000

30.000.000

50.000

N6

04lô

574,6

2.304.146.000

120.000.000

1

N6

Lô125

157,3

4.010.000

630.773.000

30.000.000

50.000

2

Lô126

148,2

4.010.000

594.282.000

30.000.000

50.000

3

Lô127

139,1

4.010.000

557.791.000

30.000.000

50.000

4

Lô128

130,0

4.010.000

521.300.000

30.000.000

50.000

Tổngcộng

21lô

2.561,1

10.157.651.000

630.000.000

(Mức giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các khoản lệ phí phải nộp khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)