Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện A Lưới ủy quyền như sau: