Đấu giá quyền sử dụng đất tại Hòa Bình và Hà Nội

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank- Chi nhánh Hồng Hà ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 983 588     ĐT: 02106 266 699 - 02106 555 556

Mb: Đường dây nóng Công ty Đấu giá Group: 0886 886 333 - 0995 999 899

Tài khoản tại: Agribank - Chi nhánh Hồng Hà, số 1260202010560.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank- Chi nhánh Hồng Hà. Số 24-26, Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản 1: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 917552, thửa đất số 51, tờ bản đồ số 29-b, diện tích 2.459,0m2 đất (Đất ở 400,0m2, đất lâu năm khác 2.059,0m2), do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 21/07/2010 cho ông Phạm Văn Tuân, tại xóm Cao Đẳng, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, Hoà Bình. Giá khởi điểm 1.306.754.275 đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản, tương đương 261.350.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ.

3.2. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 917553, thửa đất số 93, tờ bản đồ số 29-b, diện tích 1.140,0m2 đất (Đất ở 400,0m2, đất lâu năm khác 1.040,0 m2), do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 21/07/2010 cho ông Phạm Văn Tuân, tại xóm Cao Đẳng, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn Hoà Bình. Giá khởi điểm 1.237.292.883 đồng, tiền đặt trước 20%, tương đương 247.450.000 đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ.

3.3. Tài sản 3: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 917554, thửa đất số 91, tờ bản đồ số 29-b, diện tích 816,0m2 đất (Đất ở 400,0m2, đất lâu năm khác 416,0 m2), do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 21/07/2010 cho ông Phạm Văn Tuân, tại xóm Cao Đẳng, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, Hoà Bình. Giá khởi điểm 1.194.757.152đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản, tương đương 239.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ.

3.4. Tài sản 4: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 917555, thửa đất số 92, tờ bản đồ số 29-b, diện tích 1.350,0m2 đất (Đất ở 400,0m2, thời hạn sử dụng lâu dài, đất lâu năm khác 950,0 m2), do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 21/07/2010 cho ông Phạm Văn Tuấn, tại xóm Cao Đẳng, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, Hoà Bình. Giá khởi điểm 1.231.230.821 đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản, tương đương 246.250.000 đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ.

3.5. Tài sản 5: Quyền sử dụng đất số AĐ 339938, thửa đất số 9a, tờ bản đồ số 18, diện tích 208,0 m2 đất ở, thời hạn sử dụng đến lâu dài, do UBND huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cấp ngày 03/03/2009 cho bà Phạm Thu Hải, tại Thôn Phù Mã, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Giá khởi điểm 909.792.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản, tương đương 181.958.000 đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ.

3.6. Tài sản 6: Quyền sử dụng đất số AĐ 339875, thửa đất số 72, tờ bản đồ số 15, diện tích 1.590,0 m2 đất ở, thời hạn sử dụng đến lâu dài, do UBND huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cấp ngày 01/04/2009 cho bà Phạm Thu Hải, tại Thôn Phú Nghĩa, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Giá khởi điểm 1.390.932.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản, tương đương 278.186.000 đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ.

3.7. Tài sản 7: Quyền sử dụng 251,6m2 đất ở nông thôn theo Giấy chứng nhận quyền dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 580050, thửa đất số 186, tờ bản đồ số 01, do UBND thị xã Sơn Tây cấp ngày 01/06/2010 cho ông Nguyễn Quốc Phương và Quyền sử dụng 1.763,9 m2 đất (Đất ở 715,0m2, đất trồng cây lâu năm 1.048,9m2) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 580049, thửa đất số 2161, 2162, 207, tờ bản đồ số 01, do UBND thị xã Sơn Tây cấp ngày 01/06/2010 cho ông Nguyễn Quốc Phương, địa chỉ 02 thửa đất tại thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Giá khởi điểm 02 quyền sử dụng đất 12.176.330.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản, tương đương 2.435.660.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ.

3.8. Tài sản 8: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 063564, tờ bản đồ số 00, diện tích 31.189,9m2 đất đầu tư xây dựng khu du lịch, dịch vụ sinh thái, thời hạn sử dụng đến ngày 16/3/2054, nguồn gốc sử dụng đất Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tây cấp ngày 16/11/2006 cho Công ty Cổ phần Thiên Đức, tại Khu Gò Sỏi, Đồng Thả, Đồng Đằng, Đồi Cúc, xã Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây (Nay là phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá số 3803/17/CT/GL-HNO, ngày 03/04/2017). Giá khởi điểm 64.916.347.500đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản, tương đương 12.983.270.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ.

Mức giá 08 tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành (Thông tin tài sản đấu giá Công ty Group cung cấp đầy đủ cho khách hàng đăng ký mua hồ sơ).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 30/10 đến hết 16h00 ngày 03/11/2017, tại xóm Cao Đẳng, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn (Tài sản 1, 2, 3, 4), tại Thôn Phù Mã, xã Phù Linh, Thôn Phú Nghĩa, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn (Tài sản 5, 6), tại thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây (Tài sản 7), tại Khu Gò Sỏi, Đồng Thả, Đồng Đằng, Đồi Cúc, phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây (Tài sản 8).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 07/11/2017, tại Công ty Hợp danh đấu giá Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước, hồ sơ đấu giá: Ngày 06 và 07/11/2017, tiền đặt trước và tiền hồ sơ chuyển khoản vào tài khoản Công ty Hợp danh đấu giá Quốc gia Group, số 1260202010560, tại Agribank - Chi nhánh Hồng Hà.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

7.1. Thời gian đăng ký: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 07/11/2017, tại Công ty Hợp danh đấu giá Quốc gia Group.

7.2. Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Group theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá:

Ngày 08/11/2017: Từ 08h00 đối với tài sản 1, 2, từ 14h00 đối với tài sản 3, 4.

Ngày 09/11/2017: Từ 08h00 đối với tài sản 5, 6, từ 14h00 đối với tài sản 7, 8.

Địa điểm: Agribank - Chi nhánh Hồng Hà, Số 24-26, Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

9. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết liên hệ: Công ty Hợp danh đấu giá Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ hoặc Agribank - Chi nhánh Hồng Hà, Số 24-26, Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 0439263454.