Đấu giá Quyền sử dụng đất tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng diện tích 304m2 đất thuộc thửa đất số 257, tờ bản đồ số 01 có địa chỉ tại khu vực Đề Thám, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 368.938.700 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi tám triệu, chín trăm ba mươi tám nghìn, bảy trăm đồng). Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 20/01/2017.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 06/02/2017.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 25/01/2017.

6. Tổ chức bán đấu giá: Ngày 09/02/2017.

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia. Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải Lakeview – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.