Đấu giá quyền sử dụng đất tại Đồng Tháp

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Tây Đô thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản của Ông Huỳnh Văn Lộc đứng tên (do Chi cục THADS huyện Châu Thành chuyển giao đấu giá để đảm bảo thi hành án) toạ lạc TT Cái Tàu Hạ, h. Châu Thành, tỉnh ĐT. QSDĐ: DT 2.750 m2 đất CLN thuộc thửa số 08, tờ bản đồ số 59. CTTĐ: 336 cây ổi loại B, 01 cây bưởi loại C, 02 cây chuối loại A, 17 cây chuối loại B, 20 cây chuối loại C, 01 cây bạch đàn >50cm, 5 cây bạch đàn 5-10cm. Giá khởi điểm: 168.041.644 đồng. Phí Tham gia: 200.000đ.

Tài sản toạ lạc tại xã Phú Đức, huyện Tam Nông , tỉnh Đồng Tháp(do Chi cục THADS huyện Tam Nông chuyển giao đấu giá để đảm bảo thi hành án)

1.1. Quyền sử dụng đất diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 472 m2, diện tích đo đạc thực tế là 336 m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa số 424, tờ bản đồ số 05 của hộ ông Nguyễn Văn Hồng. Giá khởi điểm: 19.488.000 đ. Phí tham gia: 50.000 đ

1.2. Quyền sử dụng đất diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 5000 m2, diện tích đo đạc thực tế là 5000 m2 đất lúa thuộc thửa số 1025, tờ bản đồ số 05 của ông Nguyễn Văn Hồng. Giá khởi điểm: 220.000.000 đ. Phí tham gia: 200.000 đ

1.3. Quyền sử dụng đất diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.000 m2, diện tích đo đạc thực tế là 2.000 m2đất lúa thuộc thửa số 971, tờ bản đồ số 05 của ông Nguyễn Văn Hồng. Giá khởi điểm: 88.000.000 đ. Phí tham gia: 150.000 đ

1.4. Quyền sử dụng đất diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 5.645 m2, diện tích đo đạc thực tế là 6.189 m2đất lúa thuộc thửa số 450, tờ bản đồ số 05 của ông Nguyễn Văn Hồng. Giá khởi điểm: 272.316.000 đ. Phí tham gia: 200.000 đ.

1.5. Quyền sử dụng đất diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 17.066 m2, diện tích đo đạc thực tế là 15.953 m2đất lúa thuộc thửa số 400, tờ bản đồ số 05 của ông Nguyễn Văn Hồng. Giá khởi điểm: 701.932.000 đ. Phí tham gia: 200.000 đ.

1.6. Quyền sử dụng đất diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 3.480 m2, diện tích đo đạc thực tế là 3.133 m2đất lúa thuộc thửa số 1059, tờ bản đồ số 05 của hộ ông Nguyễn Văn Hồng. Giá khởi điểm: 122.187.000 đ. Phí tham gia: 200.000 đ.

1.7. Quyền sử dụng đất diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.649 m2, diện tích đo đạc thực tế là 1.649 m2đất lúa thuộc thửa số 452, tờ bản đồ số 05 của hộ ông Nguyễn Văn Chăm. Giá khởi điểm: 72.556.000 đ. Phí tham gia: 200.000 đ.

1.8. Quyền sử dụng đất diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 26.129 m2, diện tích đo đạc thực tế là 23.872 m2đất lúa thuộc thửa số 394, tờ bản đồ số 05 của hộ ông Nguyễn Văn Chăm. Giá khởi điểm: 1.050.368.000 đ. Phí tham gia: 500.000 đ

1.9. Quyền sử dụng đất diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 78 m2, diện tích đo đạc thực tế là 78 m2 đất ở nông thôn thuộc thửa số 1513, tờ bản đồ số 05 của ông Nguyễn Văn Chăm và bà Trần Thị Vệ. Giá khởi điểm: 51.480.000 đ. Phí tham gia: 150.000 đ

1.10. Quyền sử dụng đất diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 294 m2 đất ONT, diện tích đo đạc thực tế là 335 m2 (trong đó 294m2 đất ở nông thôn, 41 m2 đất CLN) thuộc thửa số 425, tờ bản đồ số 05 của hộ ông Nguyễn Văn Hồng,trên đất có nhà ở cấp 4 diện tích 197,88m2. Giá khởi điểm: 323.881.000 đ. Phí tham gia: 200.000 đ

1.11. Quyền sử dụng đất diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 252 m2 đất ONT, diện tích đo đạc thực tế là 260 m2 (trong đó 252m2 đất ở nông thôn, 8 m2 đất CLN) thuộc thửa số 1147, tờ bản đồ số 05 của ông Nguyễn Văn Hồng, trên đất có nhà ở cấp 4 diện tích 166,84 m2. Giá khởi điểm: 250.594.000 đ. Phí tham gia: 200.000 đ

- Thời gian xem tài sản từ lúc ra thông báo đến hết ngày 16/07/18 tại nơi tài sản toạ lạc.

- Thời gian tham khảo, kết thúc nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến hết 15h ngày 16/07/2018 tại Công ty TNHH BĐG TS Tây Đô.

- Thời gian đấu giá dự kiến: 8h30, ngày 19/07/2018 tại trụ sở Cty TNHH BĐGTS Tây Đô.

  Số tiền đặt trước 10% giá trị giá khởi điểm của tài sản nộp vào Số tài khoản công ty: 69110000319165 tại BIDV Đồng Tháp.

  Danh mục các tài sản trên đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá khách hàng cần cung cấp giấy CMND hoặc giấy ĐKKD bản photo. Khách hàng có nhu cầu mua hồ sơ, muốn biết thêm chi tiết liên hệ tại trụ sở.

Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Tây Đô

Tại số 382 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 01, TP. Cao Lãnh, ĐT

Điện thoại: 02773.898668. Website: http://daugiataydo.com/