Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và TSKGLVĐ tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá Hải Phòng thông báo bán đấu giá tài sản do vợ chồng bà Trần Thị Xuân ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty CP Đấu giá Hải Phòng.

Số 14, Đông Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng.

Người có tài sản: Vợ chồng bà Trần Thị Xuân. Số 172/256 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng 5.381 m2 đất. Địa chỉ tại TTTM Thủy Nguyên, thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Thời gian sử dụng đất đến ngày 20/11/2065, nguồn gốc sử dụng Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần, theo GCN Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI532029, vào sổ cấp GCN số CH01117 do UBND huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng cấp ngày 18/5/2017, người sử dụng đất là bà Trần Thị Xuân.

Giá khởi điểm: 40.000.000.000 đ. Tiền đặt trước: 2.000.000.000 đ.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 12/4/2018 đến 16h00, ngày 08/5/2018, tại Trụ sở Công ty CP Đấu giá Hải Phòng.

Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Dự kiến vào hồi 14h30, ngày 10/5/2018, tại Trụ sở Công ty CP Đấu giá Hải Phòng.

Liên hệ: Công ty CP Đấu giá Hải Phòng. Điện thoại: 02253.727786.