Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và TSKGLVĐ tại huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty cổ phần tư vấn đấu thầu và đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank Chi nhánh thị xã Phú Thọ ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty cổ phần tư vấn đấu thầu và đấu giá Việt Nam. Đ/c: Khu đô thị mới, đường Hòa Phong kéo dài, Phường Dữu Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng N0&PTNT Việt Nam Chi nhánh thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; Đ/c: Km 2, Đường 315, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

1/ Tài sản bán đấu giá:

- Gồm : Quyền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền 01 lần, thời hạn sử dụng đến 28/04/2060; Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 575666; tại thửa đất số 259; tờ bản đồ số 02. Diện tích 1.908,9m2, do UBND tỉnh Phú Thọ cấp cho DNTN Toản Giang ngày 06/08/2010. Tại địa chỉ: Thôn I, xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

2/ Giá khởi điểm của tài sản: 1.126.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn). (Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí để chuyển quyền sở hữu và sử dụng tài sản và các khoản chi phí khác liên quan đến việc tháo dỡ, di chuyển tài sản… ).

- Tiền đặt trước bằng 10% giá trị tài sản. Bước giá: 10.000.000 đ/ Vòng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn). Phí tham gia đấu giá tài sản: 500.000 VNĐ. (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng chẵn)/hồ sơ;

3/ Nguồn gốc tài sản: Tài sản bảo đảm.

4/ Thời gian xem tài sản: Từ 8 giờ 00 ngày 13/04/2018 đến 16 giờ 00 ngày 25/04/2018 (trong giờ hành chính). Tại nơi có tài sản bán đấu giá: Thôn I, xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

5/ Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian tham khảo và đăng ký mua hồ sơ đấu giá, xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản từ ngày 12/04/2018 đến ngày 25/04/2018 (trong giờ hành chính). Tại trụ sở Công ty.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục tham dự đấu giá: Từ 8h00 ngày 14/04/2018 đến 16h00 ngày 09/05/2018 (trong giờ hành chính). Tại: Công ty CP tư vấn Đấu thầu và Đấu giá Việt Nam; Đ/c: Khu đô thị mới, đường Hòa Phong kéo dài, Phường Dữu Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Điều kiện: Cá nhân, tổ chức đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp đủ khoản tiền đặt trước và hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định và không thuộc những trường hợp theo khoản 4, Điều 38 Luật bán đấu giá tài sản.

- Cách thức: Đăng ký và làm thủ tục trực tiếp tại trụ sở công ty.

6/ Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/05/2018 đến 10/05/2018 (Trong giờ hành chính) bằng hình thức nộp tiền mặt vào tài khoản của Cty. Số TK 2700201006216; Mở tại: Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

7/ Hình thức, phương thức bán đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức: Theo phương thức trả giá lên qua nhiều vòng đấu.

8/ Thời gian tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 ngày 11 tháng 05 năm 2018. Tại: Hội trường Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh thị xã Phú Thọ; Đ/c: Km 2, Đường 315, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

* Công ty Cổ phần tư vấn Đấu thầu và Đấu giá Việt Nam:

+ Đ/c: Khu đô thị mới, đường Hòa Phong, P.Dữu Lâu, TP Việt Trì, T. Phú Thọ/ ĐT: 0931.678.638.

* Agribank Chi nhánh thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 0210.3822.706.