Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và TSGLVĐ tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên và Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á thông báo mời  tham gia đấu giá cụ thể như sau:

Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên, kiểm và mở phiếu công khai ngay tại chỗ.

I. Vị trí khu đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền hồ sơ:

1. Khu ao ông Ủy, thôn Lập Phương, xã Khai Thái. Gồm 1 thửa đất số 01. Diện tích:

137,2 m2. Giá khởi điểm: 800.000 đồng/ m2; tiền đặt trước: 17.000.000 đồng/ thửa; tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ m2.

2. Khu ao ông Hiến, thôn Duyên Trang, xã Hồng Thái. Gồm: 6 thửa đất từ thửa 04 đến thửa 09. Tổng DT: 539,7 m2. Giá khởi điểm: 2.200.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 33.000.000 đồng/ m2. Tiền phí hồ sơ: 100.000đồng/ bộ/ 01thửa.

3. Xã Nam Triều:

+ Khu Ao bà Dậu, thôn Phong Triều, xã Nam Triều. Gồm: 1 thửa đất số 02. Diện tích: 130,527 m2.

+ Khu Ao bà Hòa, thôn Phong Triều, xã Nam Triều. Gồm: 6 thửa đất, đánh số trên bản đồ quy hoạch thửa 03, từ thửa 07 đến 09, 15, 16. Tổng DT: 844 m2.

Giá khởi điểm: 1.500.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 35.000.000 đồng/ m2.

- Tiền phí hồ sơ đấu giá xã Hồng Thái và Nam Triều: 200.000 đồng/ bộ/ 01thửa.

II. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ, tiền đặt trước, thăm thực địa:

- Bán hồ sơ từ ngày 13/01/2018 đến ngày 01/02/2018 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á (tại UBND xã Hồng Thái, xã Nam Triều, xã Khai Thái từ ngày 29/01/2018 đến ngày 01/02/2018).

- Thời gian nhận tiền đặt trước từ ngày 31/01/2018 đến 17h00’, ngày 01/02/2018. (tại UBND xã xã Hồng Thái, xã Nam Triều, xã Khai Thái trong giờ hành chính).

- Thời gian thăm thực địa vào 16h00, ngày 01/02/2018 tại UBND xã.

- Xét tư cách khách hàng ngày 02/02/2018.

III. Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá:

- Thời gian: Vào 8h30’, ngày 03/02/2018 tại Hội trường UBND xã Nam Triều.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên.

Điện thoại liên hệ: 02433 859 988 hoặc DĐ: 0916496923.