Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và TSGLTĐ tại TP.Nha Trang, Khánh Hòa

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Thiên Long thông báo bán đấu giá tài sản như sau: