Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và TSKGLVĐ tại huyện Krông Năng, ĐắkLắk

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh ĐắkLắk.

- Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 102, tờ bản đồ số 71, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng. Diện tích: 137,8 m2. Đất ở tại đô thị;

- Tài sản gắn liền trên đất:

+ Nhà làm việc: Diện tích xây dựng: 185,01 m2. Nhà cấp IV, 02 tầng.

+ Đường luồng: Diện tích xây dựng: 23,7 m2. Lót đá 4x6, dày 10cm, mặt bê tông xi măng đá 1x2.

+ Giếng nước: Đường kính 1,7m, sâu 25m, xây gạch cao 80cm, có tấm đan bê tông cốt thép.

Tổng giá khởi điểm: 3.128.000.000 VNĐ (Viết bằng chữ: Ba tỷ, một trăm hai mươi tám triệu đồng).

Thời gian đăng ký, xem tài sản: Từ ngày 31/01/2018 đến ngày 02/03/2018.

Phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: 500.000 đ/ hồ sơ, tiền đặt trước 15% giá khởi điểm.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức BĐG: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 05/03/2018 Tại Hội trường UBND thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam. ĐT: (0262) 3707879; DĐ: 0987435509; Fax: (0262) 3707879).