Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và TSKGLVĐ tại huyện Đồng Phú, Bình Phước

(BĐT) - Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí thông báo bán đấu giá tài sản do Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự huyện Đồng Phú, Bình Phước ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí

Trụ sở chính: số 4 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM.

Chi nhánh: số 480 đường ĐT 741, TT.Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Địa chỉ: Khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước.

3. Tên tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

- Diện tích: 1.466,6m2 (Một nghìn bốn trăm sáu mươi sáu phẩy sáu mét vuông).

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

- Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 28/4/2060

Giá khởi điểm: 988.480.260 đồng (Chín trăm tám mươi tám triệu, bốn trăm tám mươi nghìn, hai trăm sáu mươi đồng)

4.Thời gian, địa điểm xem tài sản:  

- Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính, trước khi mở cuộc đấu giá.

- Địa điểm: Xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ : 500.000 đồng/ 01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 10% của giá khởi điểm. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí.

Tài khoản số 5602201002438 mở tại Ngân hàng Ngân hàng Agribank - CN Đồng Phú

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Địa điểm bán hồ sơ : Công ty Cổ phần thương mại Thinh Trí – Chi nhánh Bình Phước. Địa chỉ: số 480 đường ĐT 741 Tân An, Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 12/01/2018 đến ngày 12/02/2018 (trong giờ hành chính)

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ theo quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 22/02/2018 tại: Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí – Chi nhánh Bình Phước. Địa chỉ: số 480 đường ĐT 741 Tân An, Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp trong cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí – Chi nhánh Bình Phước theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí – Chi nhánh Bình Phước : số 480 đường ĐT 741 TT.Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Liên hệ Hotline: 0948765673. Website: http://daugiathinhtri.vn