Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại quận Hà Đông, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá và đầu tư tài chính Landpro thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank – Chi nhánh Hà Nội II ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản: Agribank – Chi nhánh Hà Nội II;

Địa chỉ: Số 34, Tô hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Đơn vị đấu giá: Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Địa chỉ: số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản thứ 1 (HĐ 93):

- Công trình xây dựng trên Đất: Là giá trị căn hộ chung cư số 2907 Hemisco. DT 177,9 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BI 541688, do UBND quận Hà Đông cấp ngày 31/8/2012 cho bà Phạm Hồng Nhung. Bà Phạm Hồng Nhung đã chuyển nhượng lại cho ông Hoàng Minh Thắng và Bùi Thị Hòa, hợp đồng chuyển nhượng này đã được UBND quận Hà Đông chứng thực ngày 20/4/2017. Hình thức sử dụng căn hộ 2907 Hemisco: Sử dụng riêng

+ Địa chỉ căn hộ: P 2907, khu nhà ở cao tầng Hemisco, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội;

Quyền sử dụng đất: Diện tích Đất: 2.808,87 m2, hình thức sử dụng: Chung

+ Đất ở đô thị, Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Thửa đất số: Hemisco, Tờ bản đồ số: 00

+ Địa chỉ thửa đất: Khu nhà ở cao tầng Hemisco, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội;

+ Tài sản trên thế chấp tại Agribank CN – Thanh Xuân (nay là chi nhánh Hà Nội II) để cho Công ty CP cá sạch Sông Đà vay vốn.

1.1.1. Giá khởi điểm: 2.579.550.000 đồng

1.1.2. Khoản tiền đặt trước: 130.000.000 đồng

1.1.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

1.2. Tài sản thứ 2 (HĐ 94):

Công trình xây dựng trên Đất: Là giá trị căn hộ chung cư số 2908 Hemisco. Diện tích 195,3 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BI 541688, do UBND quận Hà Đông cấp ngày 31/8/2012 cho bà Phạm Hồng Nhung. Bà Phạm Hồng Nhung đã chuyển nhượng lại cho ông Hoàng Minh Thắng và và Bùi Thị Hòa, hợp đồng chuyển nhượng này đã được UBND quận Hà Đông chứng thực ngày 20/4/2017. Hình thức sử dụng căn hộ 2908 Hemisco: Sử dụng riêng

+ Địa chỉ căn hộ: P 2908, khu nhà ở cao tầng Hemisco, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội;

Quyền sử dụng đất: Diện tích Đất: 2.808,87 m2, hình thức sử dụng: Chung

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị; Thửa đất số: Hemisco, Tờ bản đồ số: 00

+ Địa chỉ thửa đất: Khu nhà ở cao tầng Hemisco, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội;

+ Tài sản trên thế chấp tại Agribank CN – Thanh Xuân (nay là chi nhánh Hà Nội II) để cho Công ty CP cá sạch Sông Đà vay vốn.

1.2.1. Giá khởi điểm: 2.734.200.000 đồng

1.2.2. Khoản tiền đặt trước: 140.000.000 đồng

1.2.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

2. Điều kiện, tiền hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

2.1. Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: (K1-Đ38-Luật đấu giá 2016).

“Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá”. Và những người không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá 2016;

2.2. Tiền hồ sơ: Miễn phí

2.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro hoặc trụ sở Agribank chi nhánh Hà Nội II, theo thời gian quy định tại mục 3 thông báo này;

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm việc trong giờ hành chính)

3.1. Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký, nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 17/8/2018 tại trụ sở Cty hoặc Agribank CN Hà Nội II.

3.2. Tổ chức đi xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem tài sản hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank - CN Hà Nội II vào lúc 8h30 ngày 13/8/2018 và ngày 14/8/2018 để đi xem thực tế tài sản;

3.3.Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến cuộc ĐG được tổ chức vào 13h30 ngày 20/8/2018 (Thứ 2) tại hội trường Agribank CN Hà Nội II;

3.4. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín 1 vòng tại hội trường, theo phương thức trả giá tăng lên

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Điện thoại: 0983.272.818.

+ Agribank - Chi nhánh Hà Nội II; Điện thoại: 0984.602.649