Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại huyện Hạ Hòa, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank - Chi nhánh Hạ Hòa Phú Thọ II ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998 168     ĐT: 02106 266 699

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank - Chi nhánh Hạ Hòa Phú Thọ II. Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AO 615768, thửa đất số 99, tờ bản đồ số 03, diện tích 732,0m2 đất (Đất ở 300,0m2, đất vườn 432,0m2), do UBND huyện Hạ Hòa cấp ngày 02/03/2009 . Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AO 615769, thửa đất số 100, tờ bản đồ số 03, diện tích 836,0m2 đất (Đất ở 300,0m2, đất vườn 536,0m2), do UBND huyện Hạ Hòa cấp ngày 19/01/2009, cho hộ ông Trần Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Thu Hằng, tại Khu 2, xã Liên Phương, H. Hạ Hòa, Phú Thọ. Công trình xây dựng trên 02 thửa đất nhà xây 01 tầng, tổng diện tích xây dựng 67,0m2.

3.2. Giá khởi điểm tài sản trên là: 204.525.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 40.905.000 đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000 đồng/01 hồ sơ. Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 30, 31/07/2018, tại Khu 2, xã Liên Phương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 06/08/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 06, 07, 08/08/2018, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group số 19131686468011, tại Techcombank - Chi nhánh Việt Trì.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 09/08/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ hoặc Agribank - Chi nhánh Hạ Hòa Phú Thọ II. Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 883 454.