Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

(BĐT) - VPĐD Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu tại Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất. Thửa đất số 482, tờ bản đồ số 70, số phát hành số CB565632; số vào sổ cấp GCN: CT-017529 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk ký ngày 18 tháng 8 năm 2016. Diện tích đất: 116,5 m2. Tài sản gắn liền với đất: Không.

Giá khởi điểm: 535.000.000 đồng.

Thời gian đăng ký, xem tài sản: Từ ngày 26/6/2018 đến ngày 14/7/2018.

Phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: 500.000 đ/ hồ sơ, tiền đặt trước 20% giá khởi điểm.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức BĐG: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 17/7/2018 tại VPĐD Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu tại Đắk Lắk, số 08 Tú Xương, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

Điện thoại: 01658659334 - 0987435509.