Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - VPĐD Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu tại Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng giao dịch Supe - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lâm Thao, Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản: Phòng giao dịch Supe - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lâm Thao, Phú Thọ. Đ/c: PGD Supe, Khu 9, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: 300 m2 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ tại Khu Đồng Khống, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Giá khởi điểm:  910.217.153 đồng; tiền đặt trước: 150.000.000 đồng.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 26/6/2018 đến ngày 02/7/2018, nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 42810006618888 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hùng Vương và hoàn thiện thủ tục tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h30’, ngày 05/7/2018 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh – Đ/c: Số 2412, Đường Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 898 179 - 0942372346.