Đấu giá Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 225,5m2 đất (Trong đó có 150m2 đất ở lâu dài và 75,5m2 đất vườn đến tháng 12/2058) và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa đất số 127, tờ bản đồ số 71 có địa chỉ tại Khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 4.239.975.600 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi lăm nghìn, sáu trăm đồng).

Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 03/02/2017.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 20/02/2017.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 08/02/2017.

6. Tổ chức bán đấu giá: Ngày 23/02/2017.

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia. Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải Lakeview – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.