Đấu giá Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền trên đất tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 216m2 đất ở và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa đất số 109, tờ bản đồ số 4 tại thôn Mai Hiên, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 1.417.602.465 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm mười bảy triệu, sáu trăm linh hai nghìn, bốn trăm sáu mươi lăm đồng).

Mức giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 06/02/2017.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 24/02/2017.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 15/02/2017.

6. Tổ chức đấu giá: Ngày 28/02/2017.

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.