Đấu giá Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền trên đất tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 2545m2 đất (trong đó có 350m2 đất ở và 2195m2 đất vườn) và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa đất số 252B, tờ bản đồ số 03 địa chỉ tại thôn Muồng, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 703.600.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm linh ba triệu, sáu trăm nghìn đồng).

Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 06/02/2017.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 28/02/2017.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 15/02/2017.

6. Tổ chức phiên đấu giá: Ngày 03/03/2017.

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.