Đấu giá Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền trên đất tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 144,2 m2 đất ở và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa đất số 52, tờ bản đồ số 10 thôn La Phẩm, xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 190.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác.

3. Đăng ký đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 06/02/2017.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 28/02/2017.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 15/02/2017.

6. Tổ chức phiên đấu giá: Ngày 03/03/2017.

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.