Đấu giá Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền trên đất tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 162m2 đất ở và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa đất số 205, tờ bản đồ số 09, tại thôn Cam Đà, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 188.960.077 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tám triệu, chín trăm sáu mươi nghìn, không trăm bẩy mươi bẩy đồng).

Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Hạn cuối ngày 06/02/2017.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 28/02/2017.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 16/02/2017.

6. Tổ chức đấu giá: Ngày 03/03/2017.

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.