Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại TP.Huế, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế ủy quyền như sau: