Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Thạch Hóa, Long An

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, giá khởi điểm

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất thuộc các dự án tọa lạc trên địa bàn huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An gồm 88 lô cụ thể như sau:

1.1. Quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu dân cư Trung tâm thị trấn Thạnh Hóa tọa lạc địa bàn thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, gồm 06 lô cụ thể như sau: 

Thửa

Loại đất

Diện tích

Đơn giá

Giá khởi điểm

69

ODT

102,7

7.000.000

718.900.000

77

ODT

63,2

8.000.000

505.600.000

280

ODT

96

8.000.000

768.000.000

40

ODT

71,3

8.000.000

570.400.000

41

ODT

72,4

8.000.000

579.200.000

270

ODT

96

8.500.000

816.000.000

1.2. Quyền sử dụng đất thuộc dự án Mở rộng cụm dân cư vượt lũ xã Tân Đông, tọa lạc tại xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, gồm 30 lô cụ thể như sau:

+ Khu C; gồm 02 lô, diện tích 66m2/lô, loại đất ONT, đơn giá 2.000.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 132.000.000 đồng/lô.

+ Khu D; gồm 14 lô, diện tích từ 60,5m² -> 66m², loại đất ONT, đơn giá 1.900.000 đồng -> 2.280.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 125.400.000 đồng -> 137.940.000 đồng/lô.

+ Khu F; gồm 14 lô, diện tích từ 60,5m² -> 66m², loại đất ONT, đơn giá 1.800.000 đồng -> 2.160.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 118.800.000 đồng -> 130.680.000 đồng/lô.

1.3. Quyền sử dụng đất cụm dân cư xã Thủy Tây (khu đất dữ trữ) tọa lạc tại xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, gồm 13 lô (từ lô số 01 -> lô số 13) cụ thể như sau:

+ Diện tích từ 90m2/lô, loại đất ONT; đơn giá 800.000 đồng -> 880.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 72.000.000 đồng -> 79.200.000 đồng/lô.

1.4. Quyền sử dụng đất thuộc khu dân cư ấp 61 xã Thuận Bình tọa lạc xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa , tỉnh Long An, gồm 35 lô cụ thể như sau:

+ Khu B; gồm 05 lô, diện tích từ 58,6m2 -> 72,1m2, loại đất ONT, đơn giá 2.500.000 đồng -> 4.500.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 163.250.000 đồng -> 263.700.000 đồng/lô.

+ Khu D; gồm 15 lô, diện tích từ 77,6m2 -> 81m2, loại đất ONT, đơn giá 2.000.000 đồng -> 3.750.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 162.000.000 đồng -> 291.000.000 đồng/lô.

+ Khu E; gồm 15 lô, diện tích từ 77,6m2 -> 81m2, loại đất ONT, đơn giá 2.000.000 đồng -> 3.750.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 162.000.000 đồng -> 291.000.000 đồng/lô.

1.5. Quyền sử dụng đất đấu giá thuộc dự án Khu dân cư nhà Vườn, tọa lạc tại thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, gồm 04 lô cụ thể như sau:

+ Lô số 02,14, 15, 16; Diện tích 200m2/lô, loại đất ODT; đơn giá 700.000 đồng/m2. Giá khởi điểm: 140.000.000 đồng/lô.

Giá trị QSDĐ trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính và phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chi phí mua cọc mốc và thuê nhân công cắm cộc móc – Bán đấu giá theo từng lô.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời hạn bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 18/7/2017 (trừ ngày nghỉ). Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An.

- Thời gian xem tài sản: từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 18/7/2017 (trừ ngày nghỉ), liên hệ Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất tại huyện Thạnh Hóa. Để được xem hướng dẫn.

- Thời hạn nhận đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 18/7/2017. Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An và tại Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất tại huyện Thạnh Hóa trong ngày 18/7/2017.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận đăng ký tham gia theo như thông báo để mua hồ sơ và trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước 

- Tiền mua hồ sơ: Từ 100.000 đồng- > 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm/hồ sơ. Nộp vào tài khoản của Trung tâm số 6600201003511 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản

Cuộc đấu giá được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 21/7/2017, tại hội trường Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thạnh Hóa.

Chi tiết liên hệ:

Người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất tại huyện Thạnh Hóa. Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Điện thoại số: (072) 3911345.

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An. Địa chỉ: Số 151, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại số: 0723 551 535, 0909 260 696.