Đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội

(BĐT) - Chi nhánh Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ thông báo đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản: quyền sử dụng đất ở tại khu Man Rộm, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội gồm 16 thửa đất: Từ thửa 01 đến thửa 16. Diện tích các thửa đất từ 92,8 m2 đến 134,7 m2.

Giá khởi điểm áp dụng với 16 thửa đất là: 7.000.000 đ/m2.

(Bằng chữ: Bảy triệu đồng trên một mét vuông).

Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Từ 8h00’ ngày 13/7/2017 đến 16h15’ ngày 15/8/2017 (Trong giờ hành chính).

Thời gian tổ chức thăm thực địa:  Từ 8h00’ đến 16h30’, ngày 08/8/2017.

Thời gian xét hồ sơ người đủ điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 16/8/2017.

Tiền đặt trước nộp trực tiếp tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất Phúc Thọ hoặc chuyển tiền vào tài khoản số 45110000437906 của Chi nhánh Phát triển quỹ đất Phúc Thọ, mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Sơn Tây (TP. Hà Nội).

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8h00 phút, ngày 18/8/2017 (Thứ sáu).

Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Hội trường Tầng 3, Tòa nhà MTTQ & Các đoàn thể, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực muốn tham gia đấu giá QSD đất ở các vị trí trên, có thể tìm hiểu thông tin và hồ sơ mời đấu giá và đăng ký đấu giá tại:

- Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn./.

- Cổng thông tin điện tử huyện Phúc Thọ: http://phuctho.hanoi.gov.vn./.

- Chi nhánh Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ. Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Một cửa huyện Phúc Thọ, thị trấn Phúc Thọ, Phúc Thọ, TP. Hà Nội. Điện thoại: 04.33643248./.