Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt thông báo mời các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá QSD đất ở tại khu Vườn Ươm, thôn Hòa Thượng, xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: 20 thửa đất khu Vườn Ươm, thôn Hòa

Thượng, xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên với tổng diện tích 2.614,79m2. Giá khởi điểm: 1.000.000 đồng/m2.

2. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá,

3. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

4. Thời gian phát hành hồ sơ, nộp hồ sơ, thăm thực địa:

- Thời gian phát hành hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 09/11/2017 đến 17h00 phút ngày 25/11/2017 (trong giờ hành chính).

- Tiền mua hồ sơ là: 100.000đồng/bộ/01thửa. 

- Thời gian thăm thực địa vào 16h00, ngày 24/11/2017 tại UBND xã Bạch Hạ.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/11/2017 đến 17h00 phút ngày 25/11/2017 (trong giờ hành chính).

- Số tiền đặt trước là: 10.000.000 đồng/01thửa đất.

- Tại Trụ sở TTPTQĐ huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên. ĐT liên hệ: 02433 859 988.

- Tại Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt. Địa chỉ: Số 49 phố Văn Cao, Liễu Giai, Hà Nội. ĐT liên hệ: 02432474276.

- Tại Trụ sở UBND xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên.

6. Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá:

- Thời gian: Vào hồi 8 giờ 15 phút, ngày 28/11/2017 (Thứ 3 ).

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên.