Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản: quyền sử dụng đất các lô đất tại khu dân cư bàu Thốt Bồ Đề, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Vị trí, đặc điểm, quỹ đất bán đấu giá:

1. Số lô đất bán đấu giá: 22 lô tại khu dân cư 1, 2, bàu Thốt Bồ Đề, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế,

a. Khu dân cư 1, bàu Thốt Bồ Đề, xã Lộc Sơn: 20 lô đất.

b. Khu dân cư 2, bàu Thốt Bồ Đề, xã Lộc Sơn: 02 lô đất.

2. Vị trí, địa điểm và hạ tầng kỹ thuật thửa đất bán đấu giá:

a. Khu dân cư 1, bàu Thốt Bồ Đề, xã Lộc Sơn:

- Vị trí: Nằm xen ghép trong khu dân cư, thuộc khu vực 2, vị trí 1, xã Lộc Sơn.

- Hạ tầng kỹ thuật: Hiện trạng tuyến đường quy hoạch số 2 là đường đất, tuyến đường số 1 là đường bê tông, có đầy đủ điện, nước.

a. Khu dân cư 2, bàu Thốt Bồ Đề, xã Lộc Sơn:

- Vị trí: Nằm xen ghép trong khu dân cư, thuộc khu vực 2, vị trí 1, xã Lộc Sơn.

- Hạ tầng kỹ thuật: Hiện trạng tuyến đường quy hoạch số 3 là đường đất rộng 2,5m, tuyến đường số 1 và số 2 là đường bê tông, có đầy đủ điện, nước.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

4. Thông tin quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc về việc phê duyệt Quy hoạch phân lô khu dân cư bàu Thốt Bồ Đề, thôn Xuân Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch phân lô khu dân cư bàu Thốt Bồ Đề, thôn Xuân Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Hiện trạng sử dụng đất: Đất quy hoạch đấu giá theo chi tiết quy hoạch được Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lộc phê duyệt.

II. Ký hiệu lô đất, diện tích, mức giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá của từng lô đất: 

STT

Ký hiệu lô đất đấu giá

Diện tích(m2/lô)

Số thửa

Số Tờ

Giá khởi điểm(đồng/lô)

Giá khởi điểm(đồng/lô)

Tiền đặt trước(đồng/lô)

Bước giá(đồng/lô)

I

Khu dân cư 1, bàu Thốt Bồ Đề:

1

Lô A1

352,2

248

35

400.000

140.880.000

20.000.000

6.000.000

2

Lô A18

315,2

352

33

400.000

126.080.000

18.000.000

5.000.000

3

Lô A2

286,6

247

35

300.000

85.980.000

12.000.000

3.000.000

4

Lô A3

261,6

246

35

300.000

78.480.000

11.000.000

3.000.000

5

Lô A4

278,6

245

35

300.000

83.580.000

12.000.000

3.000.000

6

Lô A5

295,6

244

35

300.000

88.680.000

12.000.000

4.000.000

7

Lô A6

303,0

243

35

300.000

90.900.000

13.000.000

4.000.000

8

Lô A7

300,8

242

35

300.000

90.240.000

13.000.000

4.000.000

9

Lô A8

298,5

241

35

300.000

89.550.000

13.000.000

4.000.000

10

Lô A9

295,5

240

35

300.000

88.650.000

12.000.000

4.000.000

11

Lô A10

293,2

239

35

300.000

87.960.000

12.000.000

4.000.000

12

Lô A11

291,0

484

33

300.000

87.300.000

12.000.000

3.000.000

13

Lô A12

288,8

483

33

300.000

86.640.000

12.000.000

3.000.000

14

Lô A13

286,4

482

33

300.000

85.920.000

12.000.000

3.000.000

15

Lô A14

284,1

481

33

300.000

85.230.000

12.000.000

3.000.000

16

Lô A15

282,0

355

33

300.000

84.600.000

12.000.000

3.000.000

17

Lô A16

200,0

354

33

300.000

60.000.000

8.000.000

2.000.000

18

Lô A17

200,0

353

33

300.000

60.000.000

8.000.000

2.000.000

19

Lô A19

225,1

351

33

300.000

67.530.000

9.000.000

3.000.000

20

Lô A20

209,4

350

33

300.000

62.820.000

9.000.000

3.000.000

II

Khu dân cư 2, bàu Thốt Bồ Đề:

21

Lô B2

246,4

250

35

500.000

123.200.000

17.000.000

5.000.000

22

Lô B6

235,2

254

35

500.000

117.600.000

16.000.000

5.000.000

Tổng cộng:22 lôđất.

 

1.971.820.000

 

 

(Mức giá khởi điểm trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định).

III. Thời hạn, địa điểm xem tài sản, tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá, nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá:

1. Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17 giờ 00 ngày 02 tháng 8 năm 2017 tại vị trí các lô đất theo thông báo bán đấu giá.

2. Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 09 giờ 30 ngày 04 tháng 8 năm 2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc và UBND xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc.

3. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

- Từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 đến 17 giờ 00 ngày 03 tháng 8 năm 2017 nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

- Từ 07 giờ 30 đến 09 giờ 30 ngày 04 tháng 8 năm 2017 nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Hội trường Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lộc.

Ghi chú: Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào:

- Số tài khoản 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Hoặc số tài khoản 0371005959002 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh TT Huế.

4. Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/lô đất.

IV. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

1. Thời gian bán đấu giá: 09 giờ 45 ngày 04 tháng 8 năm 2017.

2. Địa điểm bán đấu giá: Hội trường Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lộc, địa chỉ 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567,website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, địa chỉ 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, điện thoại: 0234.3683889 hoặc UBND xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc./.