Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Cẩm Khê ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: Tầng 1, Sở Tư Pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: : 02103844209, 0988625373.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: UBND huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210.3889123, 0919311568.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất ở gồm: 03 ô đất tại Khu 9 xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê:  diện tích từ 155,4m2 đến 169,4m2; giá khởi điểm: 9.000.000đ/m2; 21 ô đất tại Khu Chợ Mới, xã Phương Xá, huyện cẩm Khê: diện tích từ 97,4m2 đến 198,5m2; giá khởi điểm từ 1.500.000đ/m2 đến 2.000.000đ/m2 ;

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất ở tại Khu Dốc Giang xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê gồm: 15 ô đất, diện tích từ 200m2 đến 292m2; giá khởi điểm: 800.000đ/m2;

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất ở tại Khu Dộc Văn xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê gồm: 05 ô đất, diện tích từ 239,6m2 đến 300m2; giá khởi điểm: từ 2.000.000đ/m2 đến 3.000.000đ/m2 ;

Tài sản 4: Quyền sử dụng đất ở tại Khu Nhà Múa xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê gồm: 09 ô đất, diện tích từ 126m2 đến 157,5m2; giá khởi điểm: từ 1.600.000đ/m2 đến 2.500.000đ/m2 ;

Tài sản 5: Quyền sử dụng đất ở tại Khu Lò Ngói Cũ, xã Cát Trù, huyện Cẩm Khê gồm: 05 ô đất, diện tích từ 126m2 đến 157,5m2; giá khởi điểm: từ 1.600.000đ/m2 đến 2.500.000đ/m2

4.Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của ô đất đấu giá .

5.Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:  Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 09/11/2017.Thời hạn chốt đến 16h ngày 09/11/2017.

- Địa điểm: Tại UBND các xã nơi có đất bán đấu giá.

- Điều kiện, cách thức tham gia: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Ngày 14,15/11/2017 (Buổi sáng bắt đầu từ 7h30p, buổi chiều bắt đầu từ 13h30p) tại UBND các xã nơi có đất bán đấu giá.