Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất trường Mầm non thị trấn Lộc Bình tại huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá

Quyền sử dụng đất khu đất trường Mầm non thị trấn Lộc Bình (cũ), khu Cầu Lấm, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể như sau:

Diện tích khu đất bán đấu giá: 1.082,8 m2 , trong đó: Vị trí 1: 996 m2, Vị trí 2: 86,8 m2;

Vị trí tiếp giáp:

Phía Bắc giáp đất nông nghiệp của các hộ dân và khu đất dự kiến giao cho UBND thị trấn Lộc Bình làm Nhà văn hóa khu Cầu Lấm, thị trấn Lộc Bình;

Phía Nam giáp đường Vi Đức Thắng (đường đi vào Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình);

Phía Đông giáp đường giao thông ngõ xóm (đường đi vào Trường THCS thị trấn Lộc Bình và khu dân cư);

Phía Tây giáp đất ở khu dân cư.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 8.662.400.000 đồng (Tám tỷ, sáu trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn).Giá khởi điểm trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất. Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 30/7/2018 đến ngày 13/8/2018 tại khu đất trường Mầm non thị trấn Lộc Bình (cũ), khu Cầu Lấm, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

b. Tiền đặt trước: 1.600.000.000 đồng/01 hồ sơ (Một tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào tài khoản số 229704070006688 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank) chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số005572883456 của Trung tâm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn trong thời hạn 03 ngày từ ngày 14/8/2018 đến ngày 16/8/2018 (trong giờ hành chính).

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá  (trong giờ hành chính): Từ ngày 30/7/2018 đến ngày 14/8/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có đủ năng lực hành vi dân sự; Tổ chức có chức năng đầu tư kinh doanh bất động sản. Người đại diện của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự, có giấy tờ chứng minh hợp pháp là người đại diện cho tổ chức đó.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Nhận hồ sơ tại Trung tâm trong thời hạn thông báo. Hồ sơ gồm:

+ Đối với Hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu và Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật; Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

+ Đối với Tổ chức: Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh bất động sản, đã nộp lệ phí môn bài năm 2018, bảo đảm việc kinh doanh bất động sản còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá. Mỗi tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định. Trong trường hợp không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế bán đấu giá của Trung tâm ban hành.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Trung tâm trong giờ hành chính theo thời hạn quy định từ ngày 14/8/2018đến ngày 16/8/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 17/8/2018 tại UBND huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn.

9. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 0205.3.717.994) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT: 0205.3.842.701)./.