Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Chư Prông, Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản như sau: