Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê tại huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long ủy quyền  như sau:

Đấu giá Quyền sử dụng đất để cho thuê. Diện tích thửa đất: 32.800,5 m2, thuộc thửa số 74, tờ bản đồ số 18, loại đất: Đất thương mại, dịch vụ (TMD), thời hạn sử dụng đất: 50 năm, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Giá khởi điểm: 5.137.618.100 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 22/02/2018 đến ngày 27/3/2018, tọa lạc tại xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 22/02/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 27/3/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Tiền bán hồ sơ: 4.000.000 đồng/01 hồ sơ.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 26/3/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 27/3/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013. Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ cùng với Khoản tiền đặt trước: 513.700.000 đồng, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 29/3/2018, tại Hội Trường Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long (Số 60Q, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 60Q, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3834721.